ข้อมูลครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ
ลำดับที่ หมายเลขครุภัณฑ์ ชื่อครุภัณฑ์ ยี่ห้อ,รุ่น หน่วยนับ จำนวนตามบัญชี จำนวนที่ตรวจนับได้ สภาพ อาคาร ใช้ประจำที่ หมายเหตุ QR
3703 S0101-71100060013/ผ.44-21 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 5 แฉกวงใหญ่) ตัว 1 1 เสื่อมสภาพ 15 150113 2NY46(แป้นนั่งหัก)
S0101-71100060013/ผ.44-21
4094 S0163-67300100000/ร.53-1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (LCD) 3M รุ่น X66 ชุด 1 1 เสื่อมสภาพ 15 150417
S0163-67300100000/ร.53-1
4208 ทสล.7440-010-0003-5020002 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น LaserJet 1022N เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 2 2205/1 รอแทงจำหน่าย
ทสล.7440-010-0003-5020002
4232 ทสล.7440-001-0001-4920006 เครื่องคอมพิวเตอร์ HP Compaq HP Compaq dx7400 Small Form Factor เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 2 2205/1
ทสล.7440-001-0001-4920006
4252 S0101-74400090000/ร.53-12 เครื่องสำรองไฟ PCM รุ่น PCM model-BNT 600A เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 2 2205/1
S0101-74400090000/ร.53-12
4338 ทสล.7125-002-0013-3910001 โต๊ะ + อ่างน้ำ ชุด 1 1 เสื่อมสภาพ ห้องทานข้าว2216 2216
ทสล.7125-002-0013-3910001
5084 ทสล.6910-001-0015-3910015 ชุดเครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์(ELECTRONIC MEASURING INSTRUMENT) ยี่ห้อ HGL,รุ่น 2000JD ชุด 1 1 เสื่อมสภาพ 150212 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์เสื่อมภาพ แทงจหน่ายไปแล้ว ปี 2559
ทสล.6910-001-0015-3910015
5096 ทสล.6910-001-0001-4010010 ไฮโดรมิเตอร์(HYDROMETER SET OF 6 IN A CASE) ยี่ห้อ W1DDER ชุด 2 1 เสื่อมสภาพ 1 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (1205) แทงจำหน่ายเมื่อ 21/10/58
ทสล.6910-001-0001-4010010
5098 ทสล.6910-001-0001-4010012 สเปกโตรสโคป(SPECTROSCOPE) A.KRUSS (OPTRONIC) ชุด 10 1 เสื่อมสภาพ 15 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 (150214) 1.ปริซึม 2.ชุดตั้งกล้อง โดยที่ทั้งชุดการทดลองเสื่อมสภาพทั้งหมด แทงจำหน่ายไปแล้วปี 2559
ทสล.6910-001-0001-4010012
5101 ทสล.6910-001-0007-4810001 ชุดปฏิบัติการเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้าและประโยชน์จากแม่เหล็กไฟฟ้า ยี่ห้อ PHYWE ชุด 1 1 เสื่อมสภาพ 15 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (150214) 1. เทสล่ามิเตอร์ 2.หัววัดสนามแม่เหล็ก 3.Power supply,universal 0-18 VDC,0-5A,2-15VAD,5A โดยที่เทสล่ามิเตอร์เสื่อมสภาพ 1 เครื่อง หัววัดสนามแม่เหล็กเสื่อมสภาพ 1 อัน
ทสล.6910-001-0007-4810001
5106 ทสล.6730-001-0002-5120001 เครื่องฉายภาพชนิดเคลื่อนย้ายได้ (Portable Projector) เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ขนาด 3000 lumens 3M Dig เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 15 150417
ทสล.6730-001-0002-5120001
5110 ทสล. 6670-002-0001-3810001 เครื่องชั่งแบบ Triple Beam รุ่น 750-sw รุ่น 750-s เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (1205) รอเเทงจำหน่ายเมื่อปี 2559 แล้ว
ทสล. 6670-002-0001-3810001
5121 ทสล. 6670-002-0005-3810002 เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 4 ตำแหน่ง ยี่ห้อ Sartorius รุ่น BP210S เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 15 150113 NY-No.1
ทสล. 6670-002-0005-3810002
5126 S0101-66700020004/ร.48-1 เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 3 ตำแหน่ง ยี่ห้อ Sartorius รุ่น CP423S เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 15 150113 NY-No.2
S0101-66700020004/ร.48-1
5176 ทสล.6665-011-0001-4010001 เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า ยี่ห้อ ORION RESEARCH รุ่น 125 เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 15 ห้องเก็บอุปกรณ์สิ่งแวดล้อม NY3-1
ทสล.6665-011-0001-4010001
5177 ทสล.6665-011-0001-4010002 เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า ยี่ห้อ ORION RESEARCH รุ่น 125 เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ ห้องเก็บอุปกรณ์สิ่งแวดล้อม NY3-2
ทสล.6665-011-0001-4010002
5178 ทสล.6665-011-0001-4010003 เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า ยี่ห้อ ORION RESEARCH รุ่น 125 เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 15 ห้องเก็บอุปกรณ์สิ่งแวดล้อม NY3-3
ทสล.6665-011-0001-4010003
5179 ทสล.6665-011-0001-4010004 เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า ยี่ห้อ ORION RESEARCH รุ่น 125 เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 15 ห้องเก็บอุปกรณ์สิ่งแวดล้อม NY3-4
ทสล.6665-011-0001-4010004
5180 ทสล.6665-011-0001-4010006 เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า ยี่ห้อ ORION RESEARCH รุ่น 125 เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 15 ห้องเก็บอุปกรณ์สิ่งแวดล้อม NY3-5
ทสล.6665-011-0001-4010006
5191 ทสล.6665-011-003-5010001 เครื่องวัดคุณภาพน้ำหลายตัวแปร ยี่ห้อ Consort รุ่น C535 เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 15 ห้องเก็บอุปกรณ์สิ่งแวดล้อม NY3-1(probeชำรุด)
ทสล.6665-011-003-5010001
5192 ทสล.6665-011-003-5010002 เครื่องวัดคุณภาพน้ำหลายตัวแปร ยี่ห้อ Consort รุ่น C535 เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 15 ห้องเก็บอุปกรณ์สิ่งแวดล้อม ห้องเก็บอุปกรณ์สิ่งแวดล้อม
ทสล.6665-011-003-5010002
5193 ทสล.6665-011-003-5010003 เครื่องวัดคุณภาพน้ำหลายตัวแปร ยี่ห้อ Consort รุ่น C535 เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 15 ห้องเก็บอุปกรณ์สิ่งแวดล้อม NY3-3 (probe ชำรุด)
ทสล.6665-011-003-5010003
5294 ทสล.6640-016-0004-5120002 เครื่อง Hotplate ขนาดเล็ก Hotplate Model : EGO (2000W) เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 1 1206 plate ไม่ร้อน
ทสล.6640-016-0004-5120002
5301 ทสล.6640-016-0006-5120001 Hotplate ขนาดใหญ่ (Large Hotplate - Plate material Glass ceramic) Model : CB500, - Plate dimensions 300 x 500 mm, - Heated area 250 x 450 mm., - Max.temp. 375 C, - Overall dimensions 520x360x130 mm., Stuart,England เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 1 1206 plate แตก
ทสล.6640-016-0006-5120001
5330 ทสล. 6640-022-0010-4930001 ตู้ควบคุมอุณหภูมิ ขนาด 10 ลูกบาศก์ฟุต ยี่ห้อ Sandenintercool รุ่น SRC – 250EY เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 15 ทางเดินหน้า 150211 NY3-2
ทสล. 6640-022-0010-4930001
5339 ทสล.6640-022-0010-4930002 ตู้ควบคุมอุณหภูมิ ยี่ห้อ SIC Intercool รุ่น SDC - 1500 AY เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 15 ทางเดินหน้า 150112 NY-No.3 (แทงจำหน่ายแล้ว)
ทสล.6640-022-0010-4930002
5371 ทสล.6130-001-0001-4910016 เครื่องสำรองกระแสไฟ ยี่ห้อ : syndomeUPS 500VA เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 1 1107/4 ชีววิทยา
ทสล.6130-001-0001-4910016
5373 ทสล.6625-001-0008-5120001 ชุดสาธิตหน้าห้องเรียน เรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า PHYWE รุ่น 13230.77 ชุด 1 1 เสื่อมสภาพ 1 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (1205) ชุด Magnetism เสื่อมสภาพ รอแแทงจำหน่าย
ทสล.6625-001-0008-5120001
5518 ทสล.5805-001-0001-4420007 โทรศัพท์ Panasonicsรุ่น KX-TS-5MX-W เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 15 150313 (ไม่พบ)
ทสล.5805-001-0001-4420007
5528 ทลส.งปม.51-3/6(2) โทรศัพท์ Thomson เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 2 ห้องบริการการศึกษา วรานนท์ ์ไม่พบ
ทลส.งปม.51-3/6(2)
5542 ทสล.4610-007-0001-4810001 เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง ยี่ห้อ MILLIPORE รุ่น Simplicity 185 เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 15 150112 ์NY3-1 (รอแทงจำหน่าย)
ทสล.4610-007-0001-4810001
5545 ทสล.4620-001-0001-3810001 เครื่องกลั่นน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ยี่ห้อ Jencons รุ่น Autostill - double D - ionstill เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 1 1206 เครื่องไม่ทำงาน
ทสล.4620-001-0001-3810001
5546 ทสล.4620-001-0001-3810002 เครื่องกลั่นน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ยี่ห้อ Jencons รุ่น Autostill - 8000X เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 1 1206 Heater เสื่อมสภาพ
ทสล.4620-001-0001-3810002
6883 2-S0101-FA20-46100060001/001-57 เครื่องกรองน้ำ R.O. ยี่ห้อ PURE เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 15 150111 ชีววิทยา
2-S0101-FA20-46100060001/001-57
7281 ทสล.7110-006-0001-3910003 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 เสื่อมสภาพ 1 1206 แผ่นไม้เสื่อมสภาพ
ทสล.7110-006-0001-3910003
7290 ทสล.7110-006-0001-3910015 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 เสื่อมสภาพ 1 1206 แผ่นไม้เสื่อมสภาพ
ทสล.7110-006-0001-3910015
7302 ทสล.7110-006-0001-3910029 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 เสื่อมสภาพ 1 1206 แผ่นไม้เสื่อมสภาพ
ทสล.7110-006-0001-3910029
7315 ทสล.7110-006-0001-3910043 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 เสื่อมสภาพ 1 1206 แผ่นไม้เสื่อมสภาพ
ทสล.7110-006-0001-3910043
7643 S0101-41400010003/ร.56-12 พัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ Hatari รุ่น HD - P16M3 เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 15 150317 3-11-59
S0101-41400010003/ร.56-12
8147 2-S0101-FD05-71100060001/003-57 เก้าอี้สำนักงาน ตัว 1 1 เสื่อมสภาพ 1 1206
2-S0101-FD05-71100060001/003-57
8304 2-S0101-FD17-34240070007/001-40 ชุดการทดลอง sodium resonance fluorescence/absorption ยี่ห้อ PHYWE (มี 10ชุดการทดลอง) ชุด 1 1 เสื่อมสภาพ 1 ใช้ประจำที่ : ห้อง 1205,150214
2-S0101-FD17-34240070007/001-40
8309 2-S0101-FD17-34240070007/001-40 Thermal regulation for high insulation house ยี่ห้อ PHYWE เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 1 ใช้ประจำที่ : ห้อง 1205
2-S0101-FD17-34240070007/001-40

 

Back