ข้อมูลครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ
ลำดับที่ หมายเลขครุภัณฑ์ ชื่อครุภัณฑ์ ยี่ห้อ,รุ่น หน่วยนับ จำนวนตามบัญชี จำนวนที่ตรวจนับได้ สภาพ อาคาร ใช้ประจำที่ หมายเหตุ QR
3703 S0101-71100060013/ผ.44-21 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 5 แฉกวงใหญ่) ตัว 1 1 เสื่อมสภาพ 15 150113 2NY46(แป้นนั่งหัก):(รอแทงจำหน่าย)
S0101-71100060013/ผ.44-21
3714 S0101-71100060013/ผ.44-32 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ (ขา 4 แฉกวงเล็ก) ตัว 1 1 เสื่อมสภาพ 15 150112 1NY57 (รอแทงจำหน่ายปี 60)
S0101-71100060013/ผ.44-32
4029 ทสล.7440-001-0002-5120102 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DX7400 เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
ทสล.7440-001-0002-5120102
4032 S0163-74400010003/ร.51-43 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 2 2205
S0163-74400010003/ร.51-43
4033 S0163-74400010003/ร.51-44 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 2 2205
S0163-74400010003/ร.51-44
4034 S0163-74400010003/ร.51-45 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 2 2205
S0163-74400010003/ร.51-45
4094 S0163-67300100000/ร.53-1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (LCD) 3M รุ่น X66 ชุด 1 1 เสื่อมสภาพ 15 150417
S0163-67300100000/ร.53-1
4184 ทสล.7440-001-0002-5120048 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 1 2205
ทสล.7440-001-0002-5120048
4194 ทสล.7440-001-0004-5210001 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Dell Notebook Latitude D630 Dell Notebook Latitude D630 เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 2 2205/1
ทสล.7440-001-0004-5210001
4208 ทสล.7440-010-0003-5020002 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น LaserJet 1022N เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 2 2205/1 รอแทงจำหน่าย
ทสล.7440-010-0003-5020002
4213 ทสล.7440-010-0004-4420001 เครื่องอ่านบาร์โค๊ด เครื่องอ่านบาร์โค๊ด เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 2 2205/1
ทสล.7440-010-0004-4420001
4217 ทสล.7440-010-0006-4710001 เครื่องถ่ายและเก็บรูปภาพในสื่ออิเล็กทรอนิค Digital Camela Canon PowerShot G5 เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 2 2205/1
ทสล.7440-010-0006-4710001
4243 S0101-74400090000/ร.53-3 เครื่องสำรองไฟ PCM รุ่น PCM model-BNT 600A เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 2 ห้องบริการการศึกษา(จิตลดา)
S0101-74400090000/ร.53-3
4245 S0101-74400090000/ร.53-5 เครื่องสำรองไฟ PCM รุ่น PCM model-BNT 600A เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 2 ห้องบริการการศึกษา (วรานนท์)
S0101-74400090000/ร.53-5
4246 S0101-74400090000/ร.53-6 เครื่องสำรองไฟ PCM รุ่น PCM model-BNT 600A เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 2 ห้องสนับสนุนงานกลาง (คุณพรชนก)
S0101-74400090000/ร.53-6
4248 S0101-74400090000/ร.53-8 เครื่องสำรองไฟ PCM รุ่น PCM model-BNT 600A เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 2 ห้องบริการการศึกษา คุณธนภพ
S0101-74400090000/ร.53-8
4249 S0101-74400090000/ร.53-9 เครื่องสำรองไฟ PCM รุ่น PCM model-BNT 600A เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 2 ห้องบริการการศึกษา(โต๊ะอ.น้อง)
S0101-74400090000/ร.53-9
4805 S0163-71100070007/ร.51-46 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 เสื่อมสภาพ 15 หน้าลิฟต์ อาคาร 15 ชั้น 4
S0163-71100070007/ร.51-46
4806 S0163-71100070007/ร.51-47 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 เสื่อมสภาพ 15 หน้าลิฟต์ อาคาร 15 ชั้น 4
S0163-71100070007/ร.51-47
4807 S0163-71100070007/ร.51-48 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 เสื่อมสภาพ 15 หน้าลิฟต์ อาคาร 15 ชั้น 4
S0163-71100070007/ร.51-48
4808 S0163-71100070007/ร.51-49 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 เสื่อมสภาพ 15 หน้าลิฟต์ อาคาร 15 ชั้น 4
S0163-71100070007/ร.51-49
4809 S0163-71100070007/ร.51-50 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 เสื่อมสภาพ 15 หน้าลิฟต์ อาคาร 15 ชั้น 4
S0163-71100070007/ร.51-50
4810 S0163-71100070007/ร.51-51 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 เสื่อมสภาพ 15 หน้าลิฟต์ อาคาร 15 ชั้น 4
S0163-71100070007/ร.51-51
4811 S0163-71100070007/ร.51-52 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 เสื่อมสภาพ 15 หน้าลิฟต์ อาคาร 15 ชั้น 4
S0163-71100070007/ร.51-52
4812 S0163-71100070007/ร.51-53 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 เสื่อมสภาพ 15 หน้าลิฟต์ อาคาร 15 ชั้น 4
S0163-71100070007/ร.51-53
4813 S0163-71100070007/ร.51-54 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 เสื่อมสภาพ 15 หน้าลิฟต์ อาคาร 15 ชั้น 4 โต๊ะชำรุด
S0163-71100070007/ร.51-54
4814 S0163-71100070007/ร.51-55 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 เสื่อมสภาพ 15 หน้าลิฟต์ อาคาร 15 ชั้น 4 โต๊ะชำรุด
S0163-71100070007/ร.51-55
4815 S0163-71100070007/ร.51-56 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 เสื่อมสภาพ 15 หน้าลิฟต์ อาคาร 15 ชั้น 4
S0163-71100070007/ร.51-56
4816 S0163-71100070007/ร.51-57 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 เสื่อมสภาพ 15 หน้าลิฟต์ อาคาร 15 ชั้น 4
S0163-71100070007/ร.51-57
4817 S0163-71100070007/ร.51-58 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 เสื่อมสภาพ 15 หน้าลิฟต์ อาคาร 15 ชั้น 4
S0163-71100070007/ร.51-58
4818 S0163-71100070007/ร.51-59 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 เสื่อมสภาพ 15 หน้าลิฟต์ อาคาร 15 ชั้น 4
S0163-71100070007/ร.51-59
4819 S0163-71100070007/ร.51-60 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 เสื่อมสภาพ 15 หน้าลิฟต์ อาคาร 15 ชั้น 4
S0163-71100070007/ร.51-60
4820 S0163-71100070007/ร.51-61 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 เสื่อมสภาพ 15 หน้าลิฟต์ อาคาร 15 ชั้น 4
S0163-71100070007/ร.51-61
4821 S0163-71100070007/ร.51-62 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 เสื่อมสภาพ 15 หน้าลิฟต์ อาคาร 15 ชั้น 4
S0163-71100070007/ร.51-62
4822 S0163-71100070007/ร.51-63 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 เสื่อมสภาพ 15 หน้าลิฟต์ อาคาร 15 ชั้น 4
S0163-71100070007/ร.51-63
4823 S0163-71100070007/ร.51-64 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 เสื่อมสภาพ 15 หน้าลิฟต์ อาคาร 15 ชั้น 4
S0163-71100070007/ร.51-64
4824 S0163-71100070007/ร.51-65 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 เสื่อมสภาพ 15 หน้าลิฟต์ อาคาร 15 ชั้น 4
S0163-71100070007/ร.51-65
4825 S0163-71100070007/ร.51-66 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 เสื่อมสภาพ 15 หน้าลิฟต์ อาคาร 15 ชั้น 4
S0163-71100070007/ร.51-66
4826 S0163-71100070007/ร.51-67 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 เสื่อมสภาพ 15 หน้าลิฟต์ อาคาร 15 ชั้น 4
S0163-71100070007/ร.51-67
4827 S0163-71100070007/ร.51-68 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 เสื่อมสภาพ 15 หน้าลิฟต์ อาคาร 15 ชั้น 4
S0163-71100070007/ร.51-68
4828 S0163-71100070007/ร.51-69 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 เสื่อมสภาพ 15 หน้าลิฟต์ อาคาร 15 ชั้น 4
S0163-71100070007/ร.51-69
4829 S0163-71100070007/ร.51-70 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 เสื่อมสภาพ 15 หน้าลิฟต์ อาคาร 15 ชั้น 4
S0163-71100070007/ร.51-70
4830 S0163-71100070007/ร.51-71 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 เสื่อมสภาพ 15 หน้าลิฟต์ อาคาร 15 ชั้น 4
S0163-71100070007/ร.51-71
4831 S0163-71100070007/ร.51-72 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 เสื่อมสภาพ 15 หน้าลิฟต์ อาคาร 15 ชั้น 4
S0163-71100070007/ร.51-72
4832 S0163-71100070007/ร.51-73 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 เสื่อมสภาพ 15 หน้าลิฟต์ อาคาร 15 ชั้น 4
S0163-71100070007/ร.51-73
4835 S0163-71100070007/ร.51-76 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 เสื่อมสภาพ 15 หน้าลิฟต์ อาคาร 15 ชั้น 4 โต๊ะชำรุด
S0163-71100070007/ร.51-76
4839 S0163-71100070007/ร.51-80 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 เสื่อมสภาพ 15 หน้าลิฟต์ อาคาร 15 ชั้น 4
S0163-71100070007/ร.51-80
4840 S0163-71100070007/ร.51-81 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 เสื่อมสภาพ 15 หน้าลิฟต์ อาคาร 15 ชั้น 4
S0163-71100070007/ร.51-81
4843 S0163-71100070007/ร.51-84 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 เสื่อมสภาพ 15 หน้าลิฟต์ อาคาร 15 ชั้น 4
S0163-71100070007/ร.51-84
4845 S0163-71100070007/ร.51-86 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 เสื่อมสภาพ 15 หน้าลิฟต์ อาคาร 15 ชั้น 4 เก้าอี้เสื่อมสภาพและแทงจำหน่ายไปแล้ว
S0163-71100070007/ร.51-86
4846 S0163-71100070007/ร.51-87 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 เสื่อมสภาพ 15 หน้าลิฟต์ อาคาร 15 ชั้น 4 เก้าอี้เสื่อมสภาพและแทงจำหน่ายไปแล้ว
S0163-71100070007/ร.51-87
4847 S0163-71100070007/ร.51-88 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 เสื่อมสภาพ 15 หน้าลิฟต์ อาคาร 15 ชั้น 4 เก้าอี้เสื่อมสภาพและแทงจำหน่ายไปแล้ว
S0163-71100070007/ร.51-88
4848 S0163-71100070007/ร.51-89 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 เสื่อมสภาพ 15 หน้าลิฟต์ อาคาร 15 ชั้น 4 เก้าอี้เสื่อมสภาพและแทงจำหน่ายไปแล้ว
S0163-71100070007/ร.51-89
4849 S0163-71100070007/ร.51-90 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 เสื่อมสภาพ 15 หน้าลิฟต์ อาคาร 15 ชั้น 4 เก้าอี้เสื่อมสภาพและแทงจำหน่ายไปแล้ว
S0163-71100070007/ร.51-90
4850 S0163-71100070007/ร.51-91 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 เสื่อมสภาพ 15 หน้าลิฟต์ อาคาร 15 ชั้น 4 เก้าอี้เสื่อมสภาพและแทงจำหน่ายไปแล้ว
S0163-71100070007/ร.51-91
4853 S0163-71100070007/ร.51-94 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 เสื่อมสภาพ 15 หน้าลิฟต์ อาคาร 15 ชั้น 4 เก้าอี้เสื่อมสภาพและแทงจำหน่ายไปแล้ว
S0163-71100070007/ร.51-94
4854 S0163-71100070007/ร.51-95 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 เสื่อมสภาพ 15 หน้าลิฟต์ อาคาร 15 ชั้น 4 เก้าอี้เสื่อมสภาพและแทงจำหน่ายไปแล้ว
S0163-71100070007/ร.51-95
4855 S0163-71100070007/ร.51-96 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 เสื่อมสภาพ 15 หน้าลิฟต์ อาคาร 15 ชั้น 4 เก้าอี้ชำรุด(เก้าอี้เสื่อมสภาพและแทงจำหน่ายไปแล้ว)
S0163-71100070007/ร.51-96
4856 S0163-71100070007/ร.51-97 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 เสื่อมสภาพ 15 หน้าลิฟต์ อาคาร 15 ชั้น 4 เก้าอี้ชำรุด(เก้าอี้เสื่อมสภาพและแทงจำหน่ายไปแล้ว)
S0163-71100070007/ร.51-97
4857 S0163-71100070007/ร.51-98 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 เสื่อมสภาพ 15 หน้าลิฟต์ อาคาร 15 ชั้น 4 เก้าอี้ชำรุด(เก้าอี้เสื่อมสภาพและแทงจำหน่ายไปแล้ว)
S0163-71100070007/ร.51-98
4858 S0163-71100070007/ร.51-99 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 เสื่อมสภาพ 15 หน้าลิฟต์ อาคาร 15 ชั้น 4 เก้าอี้ชำรุด(เก้าอี้เสื่อมสภาพและแทงจำหน่ายไปแล้ว)
S0163-71100070007/ร.51-99
5048 ทสล.7830-007-0001-5020001 จักรยานออกกำลังกาย (จักรยานนั่งปั่น CATEYE EC-1200) เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 2 ห้องอาจารย์สาขาพละศึกษา (อ.สมภพ)
ทสล.7830-007-0001-5020001
5084 ทสล.6910-001-0015-3910015 ชุดเครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์(ELECTRONIC MEASURING INSTRUMENT) ยี่ห้อ HGL,รุ่น 2000JD ชุด 1 1 เสื่อมสภาพ 150212 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์เสื่อมภาพ แทงจหน่ายไปแล้ว ปี 2559
ทสล.6910-001-0015-3910015
5098 ทสล.6910-001-0001-4010012 สเปกโตรสโคป(SPECTROSCOPE) A.KRUSS (OPTRONIC) ชุด 10 1 เสื่อมสภาพ 15 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 (150214) 1.ปริซึม 2.ชุดตั้งกล้อง โดยที่ทั้งชุดการทดลองเสื่อมสภาพทั้งหมด แทงจำหน่ายไปแล้วปี 2559
ทสล.6910-001-0001-4010012
5101 ทสล.6910-001-0007-4810001 ชุดปฏิบัติการเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้าและประโยชน์จากแม่เหล็กไฟฟ้า ยี่ห้อ PHYWE ชุด 1 1 เสื่อมสภาพ 15 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (150214) 1. เทสล่ามิเตอร์ 2.หัววัดสนามแม่เหล็ก 3.Power supply,universal 0-18 VDC,0-5A,2-15VAD,5A โดยที่เทสล่ามิเตอร์เสื่อมสภาพ 1 เครื่อง หัววัดสนามแม่เหล็กเสื่อมสภาพ 1 อัน
ทสล.6910-001-0007-4810001
5106 ทสล.6730-001-0002-5120001 เครื่องฉายภาพชนิดเคลื่อนย้ายได้ (Portable Projector) เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ขนาด 3000 lumens 3M Dig เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 15 150417
ทสล.6730-001-0002-5120001
5116 ทสล. 6670-002-0004-3810001 เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 2 ตำแหน่ง Sartorius BP31005 เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 1 1107/3 ชีววิทยา
ทสล. 6670-002-0004-3810001
5121 ทสล. 6670-002-0005-3810002 เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 4 ตำแหน่ง ยี่ห้อ Sartorius รุ่น BP210S เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 15 150113 NY-No.1(รอแทงจำหน่าย)
ทสล. 6670-002-0005-3810002
5126 S0101-66700020004/ร.48-1 เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 3 ตำแหน่ง ยี่ห้อ Sartorius รุ่น CP423S เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 15 150113 NY-No.2(รอแทงจำหน่าย)
S0101-66700020004/ร.48-1
5140 S0101-66700020007/ผ.55-7 เครื่องชั่งวิเคราะห์แบบทศนิยม 4 ตำแหน่ง ยี่ห้อ DENVER INSTRUMENT รุ่น SI-234 เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 15 150312 ตรวจนับ 24-10-60
S0101-66700020007/ผ.55-7
5176 ทสล.6665-011-0001-4010001 เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า ยี่ห้อ ORION RESEARCH รุ่น 125 เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 15 ห้องเก็บอุปกรณ์สิ่งแวดล้อม NY3-1(รอแทงจำหน่าย)
ทสล.6665-011-0001-4010001
5177 ทสล.6665-011-0001-4010002 เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า ยี่ห้อ ORION RESEARCH รุ่น 125 เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 15 ห้องเก็บอุปกรณ์สิ่งแวดล้อม NY3-2(รอแทงจำหน่าย)
ทสล.6665-011-0001-4010002
5178 ทสล.6665-011-0001-4010003 เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า ยี่ห้อ ORION RESEARCH รุ่น 125 เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 15 ห้องเก็บอุปกรณ์สิ่งแวดล้อม NY3-3(รอแทงจำหน่าย)
ทสล.6665-011-0001-4010003
5179 ทสล.6665-011-0001-4010004 เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า ยี่ห้อ ORION RESEARCH รุ่น 125 เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 15 ห้องเก็บอุปกรณ์สิ่งแวดล้อม NY3-4(รอแทงจำหน่าย)
ทสล.6665-011-0001-4010004
5180 ทสล.6665-011-0001-4010006 เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า ยี่ห้อ ORION RESEARCH รุ่น 125 เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 15 ห้องเก็บอุปกรณ์สิ่งแวดล้อม NY3-5(รอแทงจำหน่าย)
ทสล.6665-011-0001-4010006
5191 ทสล.6665-011-003-5010001 เครื่องวัดคุณภาพน้ำหลายตัวแปร ยี่ห้อ Consort รุ่น C535 เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 15 ห้องเก็บอุปกรณ์สิ่งแวดล้อม NY3-1(probeชำรุด):(รอแทงจำหน่าย)
ทสล.6665-011-003-5010001
5192 ทสล.6665-011-003-5010002 เครื่องวัดคุณภาพน้ำหลายตัวแปร ยี่ห้อ Consort รุ่น C535 เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 15 ห้องเก็บอุปกรณ์สิ่งแวดล้อม NY3-2:(รอแทงจำหน่าย)
ทสล.6665-011-003-5010002
5193 ทสล.6665-011-003-5010003 เครื่องวัดคุณภาพน้ำหลายตัวแปร ยี่ห้อ Consort รุ่น C535 เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 15 ห้องเก็บอุปกรณ์สิ่งแวดล้อม NY3-3 (probe ชำรุด):(รอแทงจำหน่าย)
ทสล.6665-011-003-5010003
5294 ทสล.6640-016-0004-5120002 เครื่อง Hotplate ขนาดเล็ก Hotplate Model : EGO (2000W) เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 1 1206 plate ไม่ร้อน
ทสล.6640-016-0004-5120002
5297 ทสล.6640-016-0004-5120005 เครื่อง Hotplate ขนาดเล็ก Hotplate Model : EGO (2000W) เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 1 1206 plate ไม่ร้อน
ทสล.6640-016-0004-5120005
5301 ทสล.6640-016-0006-5120001 Hotplate ขนาดใหญ่ (Large Hotplate - Plate material Glass ceramic) Model : CB500, - Plate dimensions 300 x 500 mm, - Heated area 250 x 450 mm., - Max.temp. 375 C, - Overall dimensions 520x360x130 mm., Stuart,England เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 1 1206 plate แตก
ทสล.6640-016-0006-5120001
5325 ทสล.6640-022-0009-5020002 เครื่องปั๊มสูญญากาศ (Vacuum Pump) ยี่ห้อ Harmony รุ่น VCP-8101, Vacuum Max : 650 mmHg, Max Flow Rate : 23 litre / min, Motor Power : 1/8 HP เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 15 150113 NY-No.4(รอแทงจำหน่าย)
ทสล.6640-022-0009-5020002
5330 ทสล. 6640-022-0010-4930001 ตู้ควบคุมอุณหภูมิ ขนาด 10 ลูกบาศก์ฟุต ยี่ห้อ Sandenintercool รุ่น SRC – 250EY เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 15 ทางเดินหน้า 150211 NY3-2 (รอแทงจำหน่าย)
ทสล. 6640-022-0010-4930001
5339 ทสล.6640-022-0010-4930002 ตู้ควบคุมอุณหภูมิ ยี่ห้อ SIC Intercool รุ่น SDC - 1500 AY เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 15 ทางเดินหน้า 150112 NY-No.3 (แทงจำหน่ายแล้ว)
ทสล.6640-022-0010-4930002
5372 ทสล. 6625-001-0001-4010001 เครื่องมือวัดพร้อมอุปกรณ์ (DC, AC Voltage) ยี่ห้อ Tektronix,รุ่น DMM157 ชุด 1 1 เสื่อมสภาพ 15 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 (150212) ดิจิตอลมัลติมิเตอร์เสื่อมสภาพทั้งหมด 30 เครื่อง รอแทงจำหน่าย
ทสล. 6625-001-0001-4010001
5373 ทสล.6625-001-0008-5120001 ชุดสาธิตหน้าห้องเรียน เรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า PHYWE รุ่น 13230.77 ชุด 1 1 เสื่อมสภาพ 1 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (1205) ชุด Magnetism เสื่อมสภาพ รอแแทงจำหน่าย
ทสล.6625-001-0008-5120001
5462 S0101-651501600000/ร.54-1 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH Meter) ยี่ห้อ Sartorius รุ่น Docu - pH+ เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 15 150315 ตรวจล่าสุด 30/10/60
S0101-651501600000/ร.54-1
5518 ทสล.5805-001-0001-4420007 โทรศัพท์ Panasonicsรุ่น KX-TS-5MX-W เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 15 150313 (แทงจำหน่ายไปแล้ว) 19-10-60
ทสล.5805-001-0001-4420007
5542 ทสล.4610-007-0001-4810001 เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง ยี่ห้อ MILLIPORE รุ่น Simplicity 185 เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 15 150112 ์NY3-1 (รอแทงจำหน่าย)
ทสล.4610-007-0001-4810001
5545 ทสล.4620-001-0001-3810001 เครื่องกลั่นน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ยี่ห้อ Jencons รุ่น Autostill - double D - ionstill เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 1 1206 เครื่องไม่ทำงาน
ทสล.4620-001-0001-3810001
5546 ทสล.4620-001-0001-3810002 เครื่องกลั่นน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ยี่ห้อ Jencons รุ่น Autostill - 8000X เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 1 1206 Heater เสื่อมสภาพ
ทสล.4620-001-0001-3810002
5554 S0101-39200050003/ร.51-1 รถเข็น 4 ล้อ คัน 1 1 เสื่อมสภาพ 1 1206 ล้อชำรุด
S0101-39200050003/ร.51-1
5655 ทสล.7440-001-0003-5020001 อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ Cisco 02.11g AP, Single MPCI Radio, Int Ant, ETSI Cnfg, AIR Line Cord Asia Pacific (APAC), Power Injector for 1100, 1130AG, 1200, 1230AG Series, Cisco 1100 Series IOS, WIRESS LAN, SAMARTNET 8X5X, Installation and Configuration ชุด 1 1 เสื่อมสภาพ 15 150417 อยู่ห้อง150417
ทสล.7440-001-0003-5020001
7281 ทสล.7110-006-0001-3910003 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 เสื่อมสภาพ 1 1206 แผ่นไม้เสื่อมสภาพ
ทสล.7110-006-0001-3910003
7290 ทสล.7110-006-0001-3910015 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 เสื่อมสภาพ 1 1206 แผ่นไม้เสื่อมสภาพ
ทสล.7110-006-0001-3910015
7297 ทสล.7110-006-0001-3910023 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 เสื่อมสภาพ 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910023
7302 ทสล.7110-006-0001-3910029 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 เสื่อมสภาพ 1 1206 แผ่นไม้เสื่อมสภาพ
ทสล.7110-006-0001-3910029
7315 ทสล.7110-006-0001-3910043 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 เสื่อมสภาพ 1 1206 แผ่นไม้เสื่อมสภาพ
ทสล.7110-006-0001-3910043
7320 ทสล.7110-006-0001-3910071 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 เสื่อมสภาพ 1 1205 เสื่อมสภาพ
ทสล.7110-006-0001-3910071
7322 ทสล.7110-006-0001-3910073 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 เสื่อมสภาพ 1 1205 เสื่อมสภาพ
ทสล.7110-006-0001-3910073
7331 ทสล.7110-006-0001-3910082 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 เสื่อมสภาพ 1 1205 เสื่อมสภทพ
ทสล.7110-006-0001-3910082
7336 ทสล.7110-006-0001-3910087 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 เสื่อมสภาพ 1 1205 เสื่อมสภาพ
ทสล.7110-006-0001-3910087
7456 ทสล.7110-006-0002-4210018 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 เสื่อมสภาพ 1 1205 เสื่อมสภาพ
ทสล.7110-006-0002-4210018
7457 ทสล.7110-006-0002-4210019 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 เสื่อมสภาพ 1 1205 เสื่อมสภาพ
ทสล.7110-006-0002-4210019
7463 ทสล.7110-006-0002-4210025 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 เสื่อมสภาพ 1 1205 เสื่อมสภาพ
ทสล.7110-006-0002-4210025
7473 ทสล.7110-006-0002-4210035 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 เสื่อมสภาพ 15 150214 เสื่อม
ทสล.7110-006-0002-4210035
7474 ทสล.7110-006-0002-4210036 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 เสื่อมสภาพ 15 150214 เสื่อม
ทสล.7110-006-0002-4210036
7643 S0101-41400010003/ร.56-12 พัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ Hatari รุ่น HD - P16M3 เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 15 150317 19-10-60 (รอแทงจำหน่าย)
S0101-41400010003/ร.56-12
7704 S0101-71100060013/ผ.54-180 เก้าอี้ จาก SK ตัว 1 1 เสื่อมสภาพ 15 150313 19-10-60 (รอแทงจำหน่าย)
S0101-71100060013/ผ.54-180
7706 S0101-66700020004/ร.48-3 เครื่องชั่ง + โต๊ะหินอ่อน Radwag ชุด 1 1 เสื่อมสภาพ 15 150211 เครื่องชั่งอยู่ห้อง150211โต๊ะหินอ่อนอยู่ห้อง150213
S0101-66700020004/ร.48-3
7709 S0101-6670002004/ร.53-2 เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง ยี้ห้อ OHAUS รุ่น Pioneer เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 15 150314 ตรวจนับ 25-10-60
S0101-6670002004/ร.53-2
8147 2-S0101-FD05-71100060001/003-57 เก้าอี้สำนักงาน ตัว 1 1 เสื่อมสภาพ 1 1206 ขาเก้าอี้หัก
2-S0101-FD05-71100060001/003-57
8173 2-S0101-FD05-41400010003/ร.52-1 พัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว ตัว 1 1 เสื่อมสภาพ 15 ห้อง 150315 แทงจำหน่ายไปแล้ว
2-S0101-FD05-41400010003/ร.52-1
8373 2-S0101-FD05-41400010001/001-40 พัดลมตั้งพื้น ยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น LV 16-GP ตัว 1 1 เสื่อมสภาพ 1 ใช้ประจำที่ : ห้อง 1205
2-S0101-FD05-41400010001/001-40
8374 2-S0101-FD05-41400010001/002-40 พัดลมตั้งพื้น ยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น LV 16-GP ตัว 1 1 เสื่อมสภาพ 1 ใช้ประจำที่ : ห้อง 1205
2-S0101-FD05-41400010001/002-40
8400 2-S0163-FA05-41400020001/001-59 พัดลมดูดอากาศ ตัว 1 1 เสื่อมสภาพ 15 ห้องเก็บอุปกรณ์สิ่งแวดล้อม ด้านหน้าห้อง:(รอแทงจำหน่าย)
2-S0163-FA05-41400020001/001-59
8401 2-S0163-FA05-41400020001/002-59 พัดลมดูดอากาศ ตัว 1 1 เสื่อมสภาพ 15 ห้องเก็บอุปกรณ์สิ่งแวดล้อม ด้านหลังห้อง:(รอแทงจำหน่าย)
2-S0163-FA05-41400020001/002-59
8518 2-S0101-FA07-59650020001/005-59 ลำโพงอเนกประสงค์ 15 นิ้ว แบบเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟนแบบไร้สาย ยี่ห้อ XXL รุ่น SL-15V-BT ชุด 1 1 เสื่อมสภาพ 15 150112 NY1.No1
2-S0101-FA07-59650020001/005-59
8530 2-S0101-FA09-67300090001/002-59 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ vertex รุ่น D-1500 เครื่อง 1 1 เสื่อมสภาพ 15 150417
2-S0101-FA09-67300090001/002-59

 

Back