ข้อมูลครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ตรวจนับ
ลำดับที่์ หมายเลขครุภัณฑ์ ชื่อครุภัณฑ์ ยี่ห้อ,รุ่น หน่วยนับ จำนวนตามบัญชี จำนวนที่ตรวจนับได้ สภาพ อาคาร ใช้ประจำที่ หมายเหตุ QR
3833 S0163-74400010003/ร.53-8 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 150416-8
S0163-74400010003/ร.53-8
3848 S0163-74400010003/ร.53-23 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 150416-23
S0163-74400010003/ร.53-23
3864 S0163-74400010003/ร.53-39 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 ใช้ประจำที่ : 150416-39
S0163-74400010003/ร.53-39
3988 S0163-74400010003/ร.52-93 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ 2 ใช้ประจำที่ : ห้องพักอาจารย์​สาขาคอม 2205/2 (อ.​เอกวุฒิ)​ จออยู่ที่อ.เอกวุฒิ
S0163-74400010003/ร.52-93
4086 S0163-74400010003/ร.52-104 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ 2 ห้องพัก​อาจารย์​สาขา​คอ​ม​​ 2205/2 (อ เอกวุฒิ) มีจอDell 780 เครื่องที่ 93
S0163-74400010003/ร.52-104
4140 ทสล.7440-001-0002-5120004 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ 2 แล็บชีวะ
ทสล.7440-001-0002-5120004
4153 ทสล.7440-001-0002-5120017 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 150115 NY150115 คุณจำนงค์-เปลี่ยนเครื่องแล้วปี59
ทสล.7440-001-0002-5120017
4204 ทสล.7440-010-0002-4920003 เครื่องพิมพ์ Printer HP Laserjet 1022N ยี่ห้อ HP Laserjet 1022N เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ 2 2205 แทงจำหน่ายไปแล้วค่ะ(ปนัดดาเอง)
ทสล.7440-010-0002-4920003
4215 ทสล.7440-010-0005-4920001 เครื่องสแกนภาพ HP SCANJET SCANNER 8250 เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ 2 2205 แทงจำหน่ายไปแล้วค่ะ(ปนัดดาเอง)
ทสล.7440-010-0005-4920001
4226 S0163-673090000/ร.52-1 เครื่องถ่ายทอดสัญญาณดิจิตอล Visualizer Avermedia เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ 2 ห้องเรียนบรรยาย 2208 แทงจำหน่ายไปแล้วค่ะ(ปนัดดาเอง)
S0163-673090000/ร.52-1
4243 S0101-74400090000/ร.53-3 เครื่องสำรองไฟ PCM รุ่น PCM model-BNT 600A เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ 2 ห้องบริการการศึกษา(จิตลดา)
S0101-74400090000/ร.53-3
4245 S0101-74400090000/ร.53-5 เครื่องสำรองไฟ PCM รุ่น PCM model-BNT 600A เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ 2 ห้องบริการการศึกษา (วรานนท์)
S0101-74400090000/ร.53-5
4246 S0101-74400090000/ร.53-6 เครื่องสำรองไฟ PCM รุ่น PCM model-BNT 600A เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ 2 ห้องสนับสนุนงานกลาง (คุณพรชนก)
S0101-74400090000/ร.53-6
4248 S0101-74400090000/ร.53-8 เครื่องสำรองไฟ PCM รุ่น PCM model-BNT 600A เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ 2 ห้องบริการการศึกษา คุณธนภพ
S0101-74400090000/ร.53-8
4249 S0101-74400090000/ร.53-9 เครื่องสำรองไฟ PCM รุ่น PCM model-BNT 600A เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ 2 ห้องบริการการศึกษา(โต๊ะอ.น้อง)
S0101-74400090000/ร.53-9
4416 ทสล.7110-002-0003-4520001 ตู้เก็บเอกสาร 2 ลิ้นชัก ใบ 1 0 ยังไม่ตรวจ ห้องสนับสนุนงานกลาง (สมปอง) ตึก2
ทสล.7110-002-0003-4520001
4417 ทสล.7110-002-0004-4520001 ตู้เอกสารตั้งโต๊ะ 12 ลิ้นชัก ใบ 1 0 ยังไม่ตรวจ 2 ห้องสนับสนุนงานกลาง (คุณวิลาวารณ)
ทสล.7110-002-0004-4520001
4422 ทสล.7110-013-0002-4320003 ตู้เหล็ก 2 บานเปิด มีล้อ(ทม0457/0357) ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ 2 2208 คุณสมปอง
ทสล.7110-013-0002-4320003
4423 ทสล.7110-013-0002-4320004 ตู้เหล็ก 2 บานเปิด มีล้อ(ทม0457/0357) ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ 2 ุห้องเก็บพัสด 2208 (สมปอง)
ทสล.7110-013-0002-4320004
4430 ทสล.7110-013-0002-4520011 ตู้เหล็ก 2 บานเปิด(ทม 0457/01375) ยี่ห้อ Twin ใบ 1 0 ยังไม่ตรวจ 2 2208 คุณสมปอง
ทสล.7110-013-0002-4520011
4432 ทสล.7110-013-0003-4320002 ตู้กุญแจ จำนวน 30 ดอก(ทม0457/0357) ใบ 1 0 ยังไม่ตรวจ 2 ห้องบริการการศึกษา
ทสล.7110-013-0003-4320002
4433 ทสล.7110-013-0004-4320001 ตู้บานเปิด 1 บาน 4 ลิ้นชัก ซ้อนบนกระจก ขนาด 4 ฟุต ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ สำนักงานเลขานุการคณะ แทงจำหน่าย
ทสล.7110-013-0004-4320001
4434 ทสล.7110-013-0004-4320002 ตู้บานเปิด 1 บาน 4 ลิ้นชัก ซ้อนบนกระจก ขนาด 4 ฟุต ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ สำนักงานเลขานุการคณะ แทงจำหน่าย
ทสล.7110-013-0004-4320002
4435 ทสล.7110-013-0005-4320001 ตู้เหล็ก 2 บานเปิด(ทม0457/0357) ใบ 1 0 ยังไม่ตรวจ 2 ห้องเก็บวัสดุข้างห้องคณบดี 8/11/59
ทสล.7110-013-0005-4320001
4443 ทสล.7110-001-0003-4320002 ตู้บานเปิด 1 บาน 4 ลิ้นชัก ซ้อนบนกระจกขนาด 4 ฟุต ตู้ 1 0 ยังไม่ตรวจ 2 ห้องสนับสนุนงานกลาง (สมปอง) (บานใสอยู่ห้องพักบุคคลากรฟิสิกส์อาคาร1)
ทสล.7110-001-0003-4320002
4598 ทสล 4120-001-0003-2/38 เครื่องปรับอากาศ York เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 ห้องพักนักวิทยศาสตร์ชีววิทยา 150117 ชิววิทยา
ทสล 4120-001-0003-2/38
4640 S0101-41400010003/ร.52-1 พัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ Hatari รุ่น HT 9661 เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ 1 1206 แทงจำหน่ายไปแล้วปี 59 (มี.ค.)
S0101-41400010003/ร.52-1
4644 S0101-41400010003/ร.52-7 พัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ Hatari รุ่น HT 9621 เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ 1 1206 แทงจำหน่ายไปแล้วปี 59 (มี.ค.)
S0101-41400010003/ร.52-7
4645 S0101-41400010003/ร.52-10 พัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ Hatari รุ่น HA - P16M1 เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ 1 1206 แทงจำหน่ายไปแล้วปี 59 (มี.ค.)
S0101-41400010003/ร.52-10
4812 S0163-71100070007/ร.51-53 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 หน้าลิฟต์ อาคาร 15 ชั้น 4
S0163-71100070007/ร.51-53
5006 S0101-71100070002/ร.53-7 โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ อ.ลภัสรดา
S0101-71100070002/ร.53-7
5064 ทสล.7195-001-0005-4420002 บอร์ดพับได้ 3 พับ ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ 2 ห้องเก็บเอกสาร2215/1
ทสล.7195-001-0005-4420002
5065 ทสล.7195-001-0005-4420004 บอร์ดพับได้ 3 พับ ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ 2 ห้องเก็บเอกสาร2215/1
ทสล.7195-001-0005-4420004
5096 ทสล.6910-001-0001-4010010 ไฮโดรมิเตอร์(HYDROMETER SET OF 6 IN A CASE) ยี่ห้อ W1DDER ชุด 2 0 ยังไม่ตรวจ 1 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (1205) แทงจำหน่ายเมื่อ 21/10/58
ทสล.6910-001-0001-4010010
5101 ทสล.6910-001-0007-4810001 ชุดปฏิบัติการเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้าและประโยชน์จากแม่เหล็กไฟฟ้า ยี่ห้อ PHYWE ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (150214) 1. เทสล่ามิเตอร์ 2.หัววัดสนามแม่เหล็ก 3.Power supply,universal 0-18 VDC,0-5A,2-15VAD,5A โดยที่เทสล่ามิเตอร์เสื่อมสภาพ 1 เครื่อง หัววัดสนามแม่เหล็กเสื่อมสภาพ 1 อัน
ทสล.6910-001-0007-4810001
5123 ทสล. 6670-002-0005-4910001 เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 4 ตำแหน่ง ยี่ห้อ Sartorius รุ่น CP224S เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 150112 NY-No.9 (แทงจำหน่ายไปแล้วปี 59 (มี.ค.))
ทสล. 6670-002-0005-4910001
5181 ทสล.6665-011-0002-4010001 เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า ยี่ห้อ ORION RESEARCH รุ่น 142 เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 150112 NY-No.1 (ตัวเครื่องแตก):แทงจำหน่ายไปแล้วปี 59 (มี.ค.)
ทสล.6665-011-0002-4010001
5183 ทสล.6665-011-0002-4320001 เครื่องมือวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ สาย 10 ฟุต ยี่ห้อ YSI รุ่น 85 เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 150115 NY-No.2 (แทงจำหน่ายไปแล้วปี 59 (มี.ค.))
ทสล.6665-011-0002-4320001
5184 ทสล.6665-011-0002-4330002 เครื่องมือวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ สาย 25ฟุต ยี่ห้อ YSI รุ่น 85 เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 150115 NY-No.1(แทงจำหน่ายไปแล้วปี 59 (มี.ค.))
ทสล.6665-011-0002-4330002
5186 ทสล.6665-011-0003-4210006 เครื่องวัดความเป็นกรดและด่าง(ภาคสนาม) ยี่ห้อ YSI รุ่น 60 เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 150115 NY-No.8 (แทงจำหน่ายไปแล้วปี 59 (มี.ค.))
ทสล.6665-011-0003-4210006
5517 ทสล.5805-001-0001-4420006 โทรศัพท์ Panasonicsรุ่น KX-TS-5MX-W เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ 2219 ห้องอ.สมโชค
ทสล.5805-001-0001-4420006
5522 ทลส 5805-001-4420010 โทรศัพท์ Panasonic เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ 2 ห้องสนับสนุนงานกลาง (คุณสมปอง)
ทลส 5805-001-4420010
5528 ทลส.งปม.51-3/6(2) โทรศัพท์ Thomson เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ 2 ห้องบริการการศึกษา วรานนท์ ์ไม่พบ
ทลส.งปม.51-3/6(2)
5529 ทลส.งปม.50-2/25 โทรศัพท์ Reach เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ 2 ห้องอ.สมโชค
ทลส.งปม.50-2/25
5530 ทสล.5210-016-0001-4810001 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล Model UA-767 เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาพลศึกษา (อ.สมภพ) แทงจำหน่ายไปแล้ว
ทสล.5210-016-0001-4810001
6930 2-S0101-FA17-66400310000/001-57 ตู้ดูดควัน ยี่ห้อ Flexlab ตู้ 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 ลบออก ยกเลิกเนื่องจากรายการซ้ำ
2-S0101-FA17-66400310000/001-57
6942 2-S0101-FA07-66250010006/ร.51-1 ชุดทดลองโมเมนต์แม่เหล็ก ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ 1 1301
2-S0101-FA07-66250010006/ร.51-1
7168 ทสล.7110-002-0004-4520003 ตู้เอกสารตั้งโต๊ะ 12 ลิ้นชัก ใบ 1 0 ยังไม่ตรวจ 2 ห้องฝ่ายการศึกษา คุณธนภพ
ทสล.7110-002-0004-4520003
7283 ทสล.7110-006-0001-3910006 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ 1 1206 แทงจำหน่ายไปแล้วปี 59 (มี.ค.)
ทสล.7110-006-0001-3910006
7285 ทสล.7110-006-0001-3910008 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ 1 1206 แทงจำหน่ายไปแล้วปี 59 (มี.ค.)
ทสล.7110-006-0001-3910008
7291 ทสล.7110-006-0001-3910016 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ 1 1206 แทงจำหน่ายไปแล้วปี 59 (มี.ค.)
ทสล.7110-006-0001-3910016
7312 ทสล.7110-006-0001-3910040 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ 1 1206 แทงจำหน่ายไปแล้วปี 59 (มี.ค.)
ทสล.7110-006-0001-3910040
7540 S0163-71100070004/ร.53-5 โต๊ะประชุม ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ 0 ห้องประชุม 3 1/11/59
S0163-71100070004/ร.53-5
7546 S0163-71100070004/ร.53-11 โต๊ะประชุม ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ ห้องประชุม 3 1/11/59
S0163-71100070004/ร.53-11
7601 S0163-71100060004/ร.53-49 เก้าอี้ ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ 2 อาจารย์ ภ.พึ่งบุญ ห้องพักอาจารสาขาฟิสิกส์
S0163-71100060004/ร.53-49
7621 S0163-71100070004/ร.53-18 โต๊ะประชุม ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ 2 ห้องประชุม 3
S0163-71100070004/ร.53-18
7896 2-S0101-FN05-71100060004/001-58 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ รุ่น ST4 - 25 ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ 1 1206
2-S0101-FN05-71100060004/001-58
8031 2-S0101-FA20-66401440001/001-57 ชุดอ่างล้าง Flexlab ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ 150111 ชีววิทยา 21/10/58
2-S0101-FA20-66401440001/001-57
8069 2-S0163-FA08-61150010001/010-57 เครื่อง Power Supply phywe DC/AC 0-12 โวลต์, 0-2 แอมป์ เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 150212
2-S0163-FA08-61150010001/010-57
8172 2-S0101-FD05-66400900001/001-55 โต๊ะปฏิบัติการกลาง ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 ห้อง 150314 ตรวจล่าสุด 30/10/59
2-S0101-FD05-66400900001/001-55
8175 S0101-7110-006-0001/ผ.53-4 เก้าอี้ ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาพลศึกษา (อนุสรณ์) แทงจำหน่ายไปแล้ว
S0101-7110-006-0001/ผ.53-4
8314 2-S0101-FD17-34240070007/001-40 Power supply 2x15 VDC ยี่ห้อ PHYWE เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ 1 ใช้ประจำที่ : ห้อง 1205
2-S0101-FD17-34240070007/001-40
8351 2-S0101-FD05-71100070004/005-40 โต๊ะวางอุปกรณ์และซ่อมแซมอุปกรณ์ ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 ใช้ประจำที่ : ตึก 150212
2-S0101-FD05-71100070004/005-40
8353 2-S0101-FD05-71100060004/013-40 เก้าอี้อาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 ใช้ประจำที่ : ห้อง 150212
2-S0101-FD05-71100060004/013-40
8509 2-S0101-FA07-59650010002/004-59 ไมโครโฟนแบบไร้สาย ยี่ห้อ UHF รุ่นWU-2535 ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ 2 2205/1
2-S0101-FA07-59650010002/004-59
8515 2-S0101-FA07-59650020001/002-59 ลำโพงอเนกประสงค์ 15 นิ้ว แบบเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟนแบบไร้สาย ยี่ห้อ XXL รุ่น SL-15V-BT ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 150111
2-S0101-FA07-59650020001/002-59
8538 2-S0101-FA05-71100150018/005-59 ตู้เก็บอุปกรณ์ปฏิบัติการ (ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสีครีม) ตู้ 1 0 ยังไม่ตรวจ 1 ห้อง 1301
2-S0101-FA05-71100150018/005-59
8703 2-S0163-FA18-74400010001/005-57 เครื่องคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค notebook lenovo G500 เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ ?
2-S0163-FA18-74400010001/005-57
8710 2-S0163-FA18-74400010003/013-57 เครื่องคอมพิวเตอร์ Lenovo รุ่น ThinkCentre Edge 727 เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 ห้องพักอาจารย์สาขาฟิสิกส์ (อ.วิเชียร)
2-S0163-FA18-74400010003/013-57
8737 2-S0163-FA07-74400010005/005-56 IPAD เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ ?
2-S0163-FA07-74400010005/005-56
8768 2-S0163-FA18-74400010003/ร.55-11 ชุดคอมพิวเตอร์ เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 ห้องพักอาจารย์สาขาฟิสิกส์ (อ.วิเชียร)
2-S0163-FA18-74400010003/ร.55-11
8769 2-S0163-FA18-74400010003/ร.55-12 ชุดคอมพิวเตอร์ เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 ห้องพักอาจารย์สาขาฟิสิกส์ (อ.วิเชียร)
2-S0163-FA18-74400010003/ร.55-12
8772 2-B3147-FA05-41200010008/001-59 เครื่องปรับอากาศ เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยพัฒนา
2-B3147-FA05-41200010008/001-59
8799 1-S0108-FA17-66300380002/001-60 เครื่องสกัดสารแบบ Soxhlet เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา
1-S0108-FA17-66300380002/001-60
8841 2-S0101-FA05-71100130001/007-60 กระดานไวท์บอร์ด ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์
2-S0101-FA05-71100130001/007-60
8842 2-S0101-FA05-71100130001/008-60 กระดานไวท์บอร์ด ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์
2-S0101-FA05-71100130001/008-60
8843 2-S0101-FA05-71100130001/009-60 กระดานไวท์บอร์ด ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์
2-S0101-FA05-71100130001/009-60
8876 2-S0101-FA18-74400130001/001-60 เครื่องประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ อ.วีรพนธ์ อิศวโสภณ
2-S0101-FA18-74400130001/001-60
56565735 0 0 ยังไม่ตรวจ
56565736 0 0 ยังไม่ตรวจ

 

Back