ข้อมูลครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ตรวจนับ
ลำดับที่์ หมายเลขครุภัณฑ์ ชื่อครุภัณฑ์ ยี่ห้อ,รุ่น หน่วยนับ จำนวนตามบัญชี จำนวนที่ตรวจนับได้ สภาพ อาคาร ใช้ประจำที่ หมายเหตุ QR
4204 ทสล.7440-010-0002-4920003 เครื่องพิมพ์ Printer HP Laserjet 1022N ยี่ห้อ HP Laserjet 1022N เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ 2 2205 แทงจำหน่ายไปแล้วค่ะ(ปนัดดาเอง)
ทสล.7440-010-0002-4920003
4215 ทสล.7440-010-0005-4920001 เครื่องสแกนภาพ HP SCANJET SCANNER 8250 เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ 2 2205 แทงจำหน่ายไปแล้วค่ะ(ปนัดดาเอง)
ทสล.7440-010-0005-4920001
4226 S0163-673090000/ร.52-1 เครื่องถ่ายทอดสัญญาณดิจิตอล Visualizer Avermedia เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ 2 ห้องเรียนบรรยาย 2208 แทงจำหน่ายไปแล้วค่ะ(ปนัดดาเอง)
S0163-673090000/ร.52-1
4433 ทสล.7110-013-0004-4320001 ตู้บานเปิด 1 บาน 4 ลิ้นชัก ซ้อนบนกระจก ขนาด 4 ฟุต ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ สำนักงานเลขานุการคณะ แทงจำหน่าย
ทสล.7110-013-0004-4320001
4434 ทสล.7110-013-0004-4320002 ตู้บานเปิด 1 บาน 4 ลิ้นชัก ซ้อนบนกระจก ขนาด 4 ฟุต ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ สำนักงานเลขานุการคณะ แทงจำหน่าย
ทสล.7110-013-0004-4320002
4640 S0101-41400010003/ร.52-1 พัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ Hatari รุ่น HT 9661 เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ 1 1206 แทงจำหน่ายไปแล้วปี 59 (มี.ค.)
S0101-41400010003/ร.52-1
4644 S0101-41400010003/ร.52-7 พัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ Hatari รุ่น HT 9621 เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ 1 1206 แทงจำหน่ายไปแล้วปี 59 (มี.ค.)
S0101-41400010003/ร.52-7
4645 S0101-41400010003/ร.52-10 พัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ Hatari รุ่น HA - P16M1 เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ 1 1206 แทงจำหน่ายไปแล้วปี 59 (มี.ค.)
S0101-41400010003/ร.52-10
5123 ทสล. 6670-002-0005-4910001 เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 4 ตำแหน่ง ยี่ห้อ Sartorius รุ่น CP224S เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 150112 NY-No.9 (แทงจำหน่ายไปแล้วปี 59 (มี.ค.))
ทสล. 6670-002-0005-4910001
5181 ทสล.6665-011-0002-4010001 เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า ยี่ห้อ ORION RESEARCH รุ่น 142 เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 150112 NY-No.1 (ตัวเครื่องแตก):แทงจำหน่ายไปแล้วปี 59 (มี.ค.)
ทสล.6665-011-0002-4010001
5183 ทสล.6665-011-0002-4320001 เครื่องมือวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ สาย 10 ฟุต ยี่ห้อ YSI รุ่น 85 เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 150115 NY-No.2 (แทงจำหน่ายไปแล้วปี 59 (มี.ค.))
ทสล.6665-011-0002-4320001
5184 ทสล.6665-011-0002-4330002 เครื่องมือวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ สาย 25ฟุต ยี่ห้อ YSI รุ่น 85 เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 150115 NY-No.1(แทงจำหน่ายไปแล้วปี 59 (มี.ค.))
ทสล.6665-011-0002-4330002
5186 ทสล.6665-011-0003-4210006 เครื่องวัดความเป็นกรดและด่าง(ภาคสนาม) ยี่ห้อ YSI รุ่น 60 เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 150115 NY-No.8 (แทงจำหน่ายไปแล้วปี 59 (มี.ค.))
ทสล.6665-011-0003-4210006
5530 ทสล.5210-016-0001-4810001 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล Model UA-767 เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาพลศึกษา (อ.สมภพ) แทงจำหน่ายไปแล้ว
ทสล.5210-016-0001-4810001
7283 ทสล.7110-006-0001-3910006 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ 1 1206 แทงจำหน่ายไปแล้วปี 59 (มี.ค.)
ทสล.7110-006-0001-3910006
7285 ทสล.7110-006-0001-3910008 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ 1 1206 แทงจำหน่ายไปแล้วปี 59 (มี.ค.)
ทสล.7110-006-0001-3910008
7291 ทสล.7110-006-0001-3910016 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ 1 1206 แทงจำหน่ายไปแล้วปี 59 (มี.ค.)
ทสล.7110-006-0001-3910016
7312 ทสล.7110-006-0001-3910040 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ 1 1206 แทงจำหน่ายไปแล้วปี 59 (มี.ค.)
ทสล.7110-006-0001-3910040
8173 2-S0101-FD05-41400010003/ร.52-1 พัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 ห้อง 150315 แทงจำหน่ายไปแล้ว
2-S0101-FD05-41400010003/ร.52-1
8175 S0101-7110-006-0001/ผ.53-4 เก้าอี้ ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ 2 ห้องพักอาจารย์สาขาพลศึกษา (อนุสรณ์) แทงจำหน่ายไปแล้ว
S0101-7110-006-0001/ผ.53-4
8772 2-B3147-FA05-41200010008/001-59 เครื่องปรับอากาศ เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยพัฒนา
2-B3147-FA05-41200010008/001-59
8773 1-S0107-FA17-51800020001/001-60 ชุดย่อยตัวอย่างแบบใช้ความร้อนด้วยเตาหลุมพร้อมระบบกำจัดไอกรด ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
1-S0107-FA17-51800020001/001-60
8774 1-S0107-FA17-51800020001/002-60 ชุดย่อยตัวอย่างแบบใช้ความร้อนด้วยเตาหลุมพร้อมระบบกำจัดไอกรด ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์เคมี
1-S0107-FA17-51800020001/002-60
8775 1-S0107-FA17-66250190001/001-60 ชุดวิเคราะห์ปริมาณ COD แบบเปิด เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
1-S0107-FA17-66250190001/001-60
8776 1-S0107-FA17-66301250001/001-60 ชุดดักไอกรด ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
1-S0107-FA17-66301250001/001-60
8777 1-S0107-FA17-66301250001/002-60 ชุดดักไอกรด ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
1-S0107-FA17-66301250001/002-60
8778 1-S0107-FA17-66400520001/001-60 ตู้บ่มแบบความคุมอุณหภูมิ ตู้ 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
1-S0107-FA17-66400520001/001-60
8779 1-S0108-FA17-34240070007/001-60 ชุดทดลองสมดุลกลของความร้อน ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์
1-S0108-FA17-34240070007/001-60
8780 1-S0108-FA17-34240070007/002-60 ชุดทดลองเรียนรู้สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ NT-AND-8 ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์
1-S0108-FA17-34240070007/002-60
8781 1-S0108-FA17-34240070007/003-60 ชุดทดลองเรียนรู้สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ NT-AND-8 ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์
1-S0108-FA17-34240070007/003-60
8782 1-S0108-FA17-34240070007/004-60 ชุดทดลองเรียนรู้สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ NT-AND-8 ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์
1-S0108-FA17-34240070007/004-60
8783 1-S0108-FA17-34240070007/005-60 ชุดทดลองเรียนรู้สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ NT-AND-8 ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์
1-S0108-FA17-34240070007/005-60
8784 1-S0108-FA17-34240070007/006-60 ชุดทดลองเรียนรู้สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ NT-AND-8 ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์
1-S0108-FA17-34240070007/006-60
8785 1-S0108-FA17-34240070007/007-60 ชุดทดลองเรียนรู้สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ NT-AND-8 ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์
1-S0108-FA17-34240070007/007-60
8786 1-S0108-FA17-34240070007/008-60 ชุดทดลองเรียนรู้สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ NT-AND-8 ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์
1-S0108-FA17-34240070007/008-60
8787 1-S0108-FA17-34240070007/009-60 ชุดทดลองเรียนรู้สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ NT-AND-8 ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์
1-S0108-FA17-34240070007/009-60
8788 1-S0108-FA17-34240070007/010-60 ชุดทดลองเรียนรู้สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ NT-AND-8 ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์
1-S0108-FA17-34240070007/010-60
8789 1-S0108-FA17-34240070007/011-60 ชุดทดลองเรียนรู้สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ NT-AND-8 ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์
1-S0108-FA17-34240070007/011-60
8790 1-S0108-FA17-34240070007/012-60 ชุดทดลองเรียนรู้สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ NT-AND-8 ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์
1-S0108-FA17-34240070007/012-60
8791 1-S0108-FA17-34240070007/013-60 ชุดทดลองเรียนรู้สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ NT-AND-8 ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์
1-S0108-FA17-34240070007/013-60
8792 1-S0108-FA17-34240070007/014-60 ชุดทดลองเรียนรู้สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ NT-AND-8 ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์
1-S0108-FA17-34240070007/014-60
8793 1-S0108-FA17-34240070007/015-60 ชุดทดลองเรียนรู้สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ NT-AND-8 ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์
1-S0108-FA17-34240070007/015-60
8794 1-S0108-FA17-34240070007/016-60 ชุดทดลองเรียนรู้สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ NT-AND-8 ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์
1-S0108-FA17-34240070007/016-60
8795 1-S0108-FA17-41100060001/001-60 เครื่องทำน้ำแข็ง สำหรับห้องปฏิบัติการ เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์เคมี
1-S0108-FA17-41100060001/001-60
8796 1-S0108-FA17-46200010001/001-60 เครื่องกลั่นน้ำ เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา
1-S0108-FA17-46200010001/001-60
8797 1-S0108-FA17-65150090002/001-60 เครื่องวัดจุดหลอมเหลว เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์เคมี
1-S0108-FA17-65150090002/001-60
8798 1-S0108-FA17-65150090002/002-60 เครื่องวัดจุดหลอมเหลว เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์เคมี
1-S0108-FA17-65150090002/002-60
8799 1-S0108-FA17-66300380002/001-60 เครื่องสกัดสารแบบ Soxhlet เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา
1-S0108-FA17-66300380002/001-60
8800 1-S0108-FA17-66301180002/001-60 ชุดกลั่นตัวทำละลายขนาด 5000ml ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา
1-S0108-FA17-66301180002/001-60
8801 1-S0108-FA17-66350240002/001-60 เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิ เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา
1-S0108-FA17-66350240002/001-60
8802 1-S0108-FA17-66400170001/001-60 ปั๊มสุญญากาศแบบน้ำผ่าน เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์เคมี
1-S0108-FA17-66400170001/001-60
8803 1-S0108-FA17-66400170001/002-60 ปั๊มสุญญากาศแบบน้ำผ่าน เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์เคมี
1-S0108-FA17-66400170001/002-60
8804 1-S0108-FA17-66400170001/003-60 ปั๊มสุญญากาศแบบน้ำผ่าน เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์เคมี
1-S0108-FA17-66400170001/003-60
8805 1-S0108-FA17-66400170001/004-60 ปั๊มสุญญากาศแบบน้ำผ่าน เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์เคมี
1-S0108-FA17-66400170001/004-60
8806 1-S0108-FA17-66400170001/005-60 ปั๊มสุญญากาศแบบน้ำผ่าน เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์เคมี
1-S0108-FA17-66400170001/005-60
8807 1-S0108-FA17-66400220001/001-60 อ่างควบคุมอุณหภูมิแบบวนน้ำร้อนน้ำเย็น เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์เคมี
1-S0108-FA17-66400220001/001-60
8808 1-S0108-FA17-66700020010/001-60 เครื่องชั่งความละเอียด 0.01 กรัม เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา
1-S0108-FA17-66700020010/001-60
8809 1-S0108-FA18-74400010002/001-60 ชุดปฏิบัติการทดสอบปฏิกิริยาชีวเคมี ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
1-S0108-FA18-74400010002/001-60
8810 1-S0108-FA18-74400010002/002-60 ชุดปฏิบัติการทดสอบปฏิกิริยาชีวเคมี ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
1-S0108-FA18-74400010002/002-60
8811 1-S0108-FA18-74400010002/003-60 ชุดปฏิบัติการทดสอบปฏิกิริยาชีวเคมี ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
1-S0108-FA18-74400010002/003-60
8812 1-S0108-FA18-74400010002/004-60 ชุดปฏิบัติการทดสอบปฏิกิริยาชีวเคมี ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
1-S0108-FA18-74400010002/004-60
8813 1-S0108-FA18-74400010002/005-60 ชุดปฏิบัติการทดสอบปฏิกิริยาชีวเคมี ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
1-S0108-FA18-74400010002/005-60
8814 1-S0108-FA18-74400010002/006-60 ชุดปฏิบัติการทดสอบปฏิกิริยาชีวเคมี ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
1-S0108-FA18-74400010002/006-60
8815 1-S0108-FA18-74400010002/007-60 ชุดปฏิบัติการทดสอบปฏิกิริยาชีวเคมี ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
1-S0108-FA18-74400010002/007-60
8816 1-S0108-FA18-74400010002/008-60 ชุดปฏิบัติการทดสอบปฏิกิริยาชีวเคมี ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
1-S0108-FA18-74400010002/008-60
8817 1-S0108-FA18-74400010002/009-60 ชุดปฏิบัติการทดสอบปฏิกิริยาชีวเคมี ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
1-S0108-FA18-74400010002/009-60
8818 1-S0108-FA18-74400010002/010-60 ชุดปฏิบัติการทดสอบปฏิกิริยาชีวเคมี ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
1-S0108-FA18-74400010002/010-60
8819 1-S0108-FA18-74400010002/011-60 ชุดปฏิบัติการการจำลองแบบทางเคมี ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
1-S0108-FA18-74400010002/011-60
8820 1-S0108-FA18-74400010002/012-60 ชุดปฏิบัติการการจำลองแบบทางเคมี ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
1-S0108-FA18-74400010002/012-60
8821 1-S0108-FA18-74400010002/013-60 ชุดปฏิบัติการการจำลองแบบทางเคมี ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
1-S0108-FA18-74400010002/013-60
8822 1-S0108-FA18-74400010002/014-60 ชุดปฏิบัติการการจำลองแบบทางเคมี ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
1-S0108-FA18-74400010002/014-60
8823 1-S0108-FA18-74400010002/015-60 ชุดปฏิบัติการการจำลองแบบทางเคมี ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
1-S0108-FA18-74400010002/015-60
8824 1-S0108-FA18-74400010002/016-60 ชุดปฏิบัติการการจำลองแบบทางเคมี ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
1-S0108-FA18-74400010002/016-60
8825 1-S0108-FA18-74400010002/017-60 ชุดปฏิบัติการการจำลองแบบทางเคมี ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
1-S0108-FA18-74400010002/017-60
8826 1-S0108-FA18-74400010002/018-60 ชุดปฏิบัติการการจำลองแบบทางเคมี ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
1-S0108-FA18-74400010002/018-60
8827 1-S0108-FA18-74400010002/019-60 ชุดปฏิบัติการการจำลองแบบทางเคมี ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
1-S0108-FA18-74400010002/019-60
8828 1-S0108-FA18-74400010002/020-60 ชุดปฏิบัติการการจำลองแบบทางเคมี ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
1-S0108-FA18-74400010002/020-60
8829 1-S0108-FA18-74400010002/021-60 ชุดปฏิบัติการการจำลองแบบทางเคมี ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
1-S0108-FA18-74400010002/021-60
8830 1-S0108-FA18-74400010002/022-60 ชุดปฏิบัติการการจำลองแบบทางเคมี ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
1-S0108-FA18-74400010002/022-60
8831 2-S0101-FA05-41200010001/001-60 เครื่องปรับอากาศ เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ สำนักงานเลขานุการ
2-S0101-FA05-41200010001/001-60
8832 2-S0101-FA05-65300400007/002-60 รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น คัน 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2-S0101-FA05-65300400007/002-60
8833 2-S0101-FA05-66400900001/001-60 โต๊ะปฏิบัติการ ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา
2-S0101-FA05-66400900001/001-60
8834 2-S0101-FA05-66400900001/002-60 โต๊ะปฏิบัติการ ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา
2-S0101-FA05-66400900001/002-60
8835 2-S0101-FA05-71100130001/001-60 กระดานไวท์บอร์ด ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา นักวิทยาศาสตร์เคมี
2-S0101-FA05-71100130001/001-60
8836 2-S0101-FA05-71100130001/002-60 กระดานไวท์บอร์ด ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา นักวิทยาศาสตร์เคมี
2-S0101-FA05-71100130001/002-60
8837 2-S0101-FA05-71100130001/003-60 กระดานไวท์บอร์ด ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา นักวิทยาศาสตร์เคมี
2-S0101-FA05-71100130001/003-60
8838 2-S0101-FA05-71100130001/004-60 กระดานไวท์บอร์ด ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา นักวิทยาศาสตร์เคมี
2-S0101-FA05-71100130001/004-60
8839 2-S0101-FA05-71100130001/005-60 กระดานไวท์บอร์ด ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา นักวิทยาศาสตร์เคมี
2-S0101-FA05-71100130001/005-60
8840 2-S0101-FA05-71100130001/006-60 กระดานไวท์บอร์ด ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา นักวิทยาศาสตร์เคมี
2-S0101-FA05-71100130001/006-60
8841 2-S0101-FA05-71100130001/007-60 กระดานไวท์บอร์ด ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา นักวิทยาศาสตร์เคมี
2-S0101-FA05-71100130001/007-60
8842 2-S0101-FA05-71100130001/008-60 กระดานไวท์บอร์ด ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา นักวิทยาศาสตร์เคมี
2-S0101-FA05-71100130001/008-60
8843 2-S0101-FA05-71100130001/009-60 กระดานไวท์บอร์ด ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา นักวิทยาศาสตร์เคมี
2-S0101-FA05-71100130001/009-60
8844 2-S0101-FA05-71100130001/010-60 กระดานไวท์บอร์ด ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา นักวิทยาศาสตร์เคมี
2-S0101-FA05-71100130001/010-60
8845 2-S0101-FA05-71100130001/011-60 กระดานไวท์บอร์ด ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา นักวิทยาศาสตร์เคมี
2-S0101-FA05-71100130001/011-60
8846 2-S0101-FA05-71100150007/001-60 ตู้เก็บตัวอย่างพืช ตู้ 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา
2-S0101-FA05-71100150007/001-60
8847 2-S0101-FA05-71250020003/001-60 ตู้เก็บเอกสาร ตู้ 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิชาการพัสดุ
2-S0101-FA05-71250020003/001-60
8848 2-S0101-FA05-74900150001/001-60 เครื่องทำลายเอกสาร เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ คุณธนภพ สอนดี
2-S0101-FA05-74900150001/001-60
8849 2-S0101-FA17-36550030001/001-60 ถังไนโตรเจนเหลว ถัง 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา
2-S0101-FA17-36550030001/001-60
8850 2-S0101-FA17-36550030001/002-60 ถังไนโตรเจนเหลว ถัง 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา
2-S0101-FA17-36550030001/002-60
8851 2-S0101-FA17-41100010008/001-60 ตู้แช่สารเคมี 2 ประตู ตู้ 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์เคมี
2-S0101-FA17-41100010008/001-60
8852 2-S0101-FA17-42200090001/001-60 เครื่องวัดความลึกแบบพกพา เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2-S0101-FA17-42200090001/001-60
8853 2-S0101-FA17-42200090001/002-60 เครื่องวัดความลึกแบบพกพา เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2-S0101-FA17-42200090001/002-60
8854 2-S0101-FA17-65200080001/001-60 เครื่องฉายด้วยแสงอัลตร้าไวโอเลต เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา
2-S0101-FA17-65200080001/001-60
8855 2-S0101-FA17-66250010003/001-60 เครื่องให้กำเนิดความถี่ (Didital Function Generator) เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์
2-S0101-FA17-66250010003/001-60
8856 2-S0101-FA17-66250010003/002-60 เครื่องให้กำเนิดความถี่ (Didital Function Generator) เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์
2-S0101-FA17-66250010003/002-60
8857 2-S0101-FA17-66250010009/001-60 เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า DC/AC 0-12 โวลต์, 0-2 แอมป์ (Power Supply) เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์
2-S0101-FA17-66250010009/001-60
8858 2-S0101-FA17-66250010009/002-60 เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า DC/AC 0-12 โวลต์, 0-2 แอมป์ (Power Supply) เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์
2-S0101-FA17-66250010009/002-60
8859 2-S0101-FA17-66250010009/003-60 เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า DC/AC 0-12 โวลต์, 0-2 แอมป์ (Power Supply) เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์
2-S0101-FA17-66250010009/003-60
8860 2-S0101-FA17-66250010009/004-60 เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า DC/AC 0-12 โวลต์, 0-2 แอมป์ (Power Supply) เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์
2-S0101-FA17-66250010009/004-60
8861 2-S0101-FA17-66250010009/005-60 เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า DC/AC 0-12 โวลต์, 0-2 แอมป์ (Power Supply) เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์
2-S0101-FA17-66250010009/005-60
8862 2-S0101-FA17-66250010009/006-60 เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า DC 0-18 โวลต์, 0-5 แอมป์ (Power Supply Universal) เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์
2-S0101-FA17-66250010009/006-60
8863 2-S0101-FA17-66300140001/001-60 เครื่องวัดดัชนีหักเหของแสงในสารละลายแบบพกพา เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2-S0101-FA17-66300140001/001-60
8864 2-S0101-FA17-66400160001/001-60 เตาให้ความร้อนพร้อมเครื่องกวน หน่วย 1 0 ยังไม่ตรวจ รักวิทยาศาสตร์เคมี
2-S0101-FA17-66400160001/001-60
8865 2-S0101-FA17-66400160001/002-60 เตาให้ความร้อนพร้อมเครื่องกวน หน่วย 1 0 ยังไม่ตรวจ รักวิทยาศาสตร์เคมี
2-S0101-FA17-66400160001/002-60
8866 2-S0101-FA17-66400220001/001-60 อ่างควบคุมคลื่นความถี่สูง เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์เคมี
2-S0101-FA17-66400220001/001-60
8867 2-S0101-FA17-66550010004/001-60 เครื่องมือหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2-S0101-FA17-66550010004/001-60
8868 2-S0101-FA17-66550010004/002-60 เครื่องมือหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2-S0101-FA17-66550010004/002-60
8869 2-S0101-FA17-66650090001/001-60 ชุดอัด KBr dics ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์เคมี
2-S0101-FA17-66650090001/001-60
8870 2-S0101-FA17-66750090001/001-60 เครื่องวัดความสูงต้นไม้ เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2-S0101-FA17-66750090001/001-60
8871 2-S0101-FA17-66750090001/002-60 เครื่องวัดความสูงต้นไม้ เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2-S0101-FA17-66750090001/002-60
8872 2-S0101-FA17-66850140001/001-60 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2-S0101-FA17-66850140001/001-60
8873 2-S0101-FA18-67300020004/001-60 จอทัชสกรีน จอ 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิชาการศึกษา
2-S0101-FA18-67300020004/001-60
8874 2-S0101-FA18-71100150018/001-60 ตู้ พีเค 150 สมาร์ทเทค คิออส ตู้ 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิชาการศึกษา
2-S0101-FA18-71100150018/001-60
8875 2-S0101-FA18-74400120004/001-60 เครื่องพิมพ์แบบ 3 มิติ เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ อ.ทศพร สายยิ้ม
2-S0101-FA18-74400120004/001-60
8876 2-S0101-FA18-74400130001/001-60 เครื่องประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ อ.วีรพนธ์ อิศวโสภณ
2-S0101-FA18-74400130001/001-60
8877 2-S0101-FA18-74400220001/001-60 เครื่องถ่ายทอดสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ขึ้นจอภาพ เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
2-S0101-FA18-74400220001/001-60
8878 2-S0101-FD05-41100010001/001-60 ตู้เย็น แบบ 2 ประตู ตู้ 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิชาการพัสดุ
2-S0101-FD05-41100010001/001-60
8879 2-S0101-FD17-66400490001/001-60 เครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียน (Cooling Ace) เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2-S0101-FD17-66400490001/001-60
8880 2-S0101-FD17-66700020009/001-60 เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2-S0101-FD17-66700020009/001-60
8881 2-S0101-FN05-65300400007/001-60 รถเข็น คัน 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์เคมี
2-S0101-FN05-65300400007/001-60
8882 2-S0101-FN05-65300400007/002-60 รถเข็น คัน 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์เคมี
2-S0101-FN05-65300400007/002-60
8883 2-S0101-FN05-71100060001/001-60 เก้าอี้สำนักงาน ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ นักวิทยาศาสตร์เคมี
2-S0101-FN05-71100060001/001-60
8884 2-S0101-FN05-71100060001/002-60 เก้าอี้สำนักงาน ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ นักวิทยาศาสตร์เคมี
2-S0101-FN05-71100060001/002-60
8885 2-S0101-FN05-71100060001/003-60 เก้าอี้สำนักงาน ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ นักวิทยาศาสตร์เคมี
2-S0101-FN05-71100060001/003-60
8886 2-S0101-FN05-71100060001/004-60 เก้าอี้สำนักงาน ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ นักวิทยาศาสตร์เคมี
2-S0101-FN05-71100060001/004-60
8887 2-S0101-FN05-71100060005/001-60 เก้าอี้สำนักงาน ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2-S0101-FN05-71100060005/001-60
8888 2-S0101-FN05-71100060005/002-60 เก้าอี้สำนักงาน ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2-S0101-FN05-71100060005/002-60
8889 2-S0101-FN05-71100060005/003-60 เก้าอี้สำนักงาน ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2-S0101-FN05-71100060005/003-60
8890 2-S0101-FN05-71100060005/004-60 เก้าอี้สำนักงาน ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2-S0101-FN05-71100060005/004-60
8891 2-S0101-FN05-71100060005/005-60 เก้าอี้สำนักงาน ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2-S0101-FN05-71100060005/005-60
8892 2-S0101-FN05-71100060005/006-60 เก้าอี้สำนักงาน ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2-S0101-FN05-71100060005/006-60
8893 2-S0101-FN05-71100060005/007-60 เก้าอี้สำนักงาน ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2-S0101-FN05-71100060005/007-60
8894 2-S0101-FN05-71100060005/008-60 เก้าอี้สำนักงาน ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2-S0101-FN05-71100060005/008-60
8895 2-S0101-FN05-71100060005/009-60 เก้าอี้สำนักงาน ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2-S0101-FN05-71100060005/009-60
8896 2-S0101-FN05-71100060005/010-60 เก้าอี้สำนักงาน ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2-S0101-FN05-71100060005/010-60
8897 2-S0101-FN05-71100060005/011-60 เก้าอี้สำนักงาน ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2-S0101-FN05-71100060005/011-60
8898 2-S0101-FN05-71100060005/012-60 เก้าอี้สำนักงาน ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2-S0101-FN05-71100060005/012-60
8899 2-S0101-FN05-71100060005/013-60 เก้าอี้สำนักงาน ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2-S0101-FN05-71100060005/013-60
8900 2-S0101-FN05-71100060005/014-60 เก้าอี้สำนักงาน ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2-S0101-FN05-71100060005/014-60
8901 2-S0101-FN05-71100060005/015-60 เก้าอี้สำนักงาน ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2-S0101-FN05-71100060005/015-60
8902 2-S0101-FN05-71100060005/016-60 เก้าอี้สำนักงาน ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2-S0101-FN05-71100060005/016-60
8903 2-S0101-FN05-71100060005/017-60 เก้าอี้สำนักงาน ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2-S0101-FN05-71100060005/017-60
8904 2-S0101-FN05-71100060005/018-60 เก้าอี้สำนักงาน ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2-S0101-FN05-71100060005/018-60
8905 2-S0101-FN05-71100060005/019-60 เก้าอี้สำนักงาน ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2-S0101-FN05-71100060005/019-60
8906 2-S0101-FN05-71100060005/020-60 เก้าอี้สำนักงาน ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2-S0101-FN05-71100060005/020-60
8907 2-S0101-FN05-71100060005/021-60 เก้าอี้สำนักงาน ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2-S0101-FN05-71100060005/021-60
8908 2-S0101-FN05-71100060005/022-60 เก้าอี้สำนักงาน ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2-S0101-FN05-71100060005/022-60
8909 2-S0101-FN05-71100060005/023-60 เก้าอี้สำนักงาน ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2-S0101-FN05-71100060005/023-60
8910 2-S0101-FN05-71100060005/024-60 เก้าอี้สำนักงาน ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2-S0101-FN05-71100060005/024-60
8911 2-S0101-FN05-71100060005/025-60 เก้าอี้สำนักงาน ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2-S0101-FN05-71100060005/025-60
8912 2-S0101-FN05-71100060005/026-60 เก้าอี้สำนักงาน ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2-S0101-FN05-71100060005/026-60
8913 2-S0101-FN05-71100060005/027-60 เก้าอี้สำนักงาน ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2-S0101-FN05-71100060005/027-60
8914 2-S0101-FN05-71100060005/028-60 เก้าอี้สำนักงาน ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2-S0101-FN05-71100060005/028-60
8915 2-S0101-FN05-71100060005/029-60 เก้าอี้สำนักงาน ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2-S0101-FN05-71100060005/029-60
8916 2-S0101-FN05-71100060005/030-60 เก้าอี้สำนักงาน ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2-S0101-FN05-71100060005/030-60
8917 2-S0101-FN05-71100060005/031-60 เก้าอี้สำนักงาน ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2-S0101-FN05-71100060005/031-60
8918 2-S0101-FN05-71100060005/032-60 เก้าอี้สำนักงาน ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2-S0101-FN05-71100060005/032-60
8919 2-S0101-FN05-71100060005/033-60 เก้าอี้สำนักงาน ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2-S0101-FN05-71100060005/033-60
8920 2-S0101-FN05-71100060005/034-60 เก้าอี้สำนักงาน ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2-S0101-FN05-71100060005/034-60
8921 2-S0101-FN05-71100060005/035-60 เก้าอี้สำนักงาน ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2-S0101-FN05-71100060005/035-60
8922 2-S0101-FN05-71100060005/036-60 เก้าอี้สำนักงาน ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2-S0101-FN05-71100060005/036-60
8923 2-S0101-FN05-71100060005/037-60 เก้าอี้สำนักงาน ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2-S0101-FN05-71100060005/037-60
8924 2-S0101-FN05-71100060005/038-60 เก้าอี้สำนักงาน ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2-S0101-FN05-71100060005/038-60
8925 2-S0101-FN05-71100060005/039-60 เก้าอี้สำนักงาน ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2-S0101-FN05-71100060005/039-60
8926 2-S0101-FN05-71100060005/040-60 เก้าอี้สำนักงาน ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ 15 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2-S0101-FN05-71100060005/040-60
8927 2-S0101-FN05-71100070002/001-60 โต๊ะพับ ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา
2-S0101-FN05-71100070002/001-60
8928 2-S0101-FN05-71100070002/002-60 โต๊ะพับ ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา
2-S0101-FN05-71100070002/002-60
8929 2-S0101-FN05-71100070002/003-60 โต๊ะพับ ตัว 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา
2-S0101-FN05-71100070002/003-60
8930 2-S0101-FN05-71100150007/001-60 ตู้จัดเก็บเอกสาร ตู้ 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา
2-S0101-FN05-71100150007/001-60
8931 2-S0101-FN05-71100150010/001-60 ตู้เก็บเอกสาร 24 ลิ้นชัก ตู้ 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์
2-S0101-FN05-71100150010/001-60
8932 2-S0101-FN05-71100150010/002-60 ตู้เก็บเอกสาร 24 ลิ้นชัก ตู้ 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์
2-S0101-FN05-71100150010/002-60
8933 2-S0101-FN05-71100150010/003-60 ตู้เก็บเอกสาร 24 ลิ้นชัก ตู้ 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์
2-S0101-FN05-71100150010/003-60
8934 2-S0101-FN05-99250090001/001-60 โต๊ะหมู่บูชา ชุด 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิชาการพัสดุ
2-S0101-FN05-99250090001/001-60
8935 2-S0101-FN17-66250010001/001-60 มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล (Digital multimeter) เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์
2-S0101-FN17-66250010001/001-60
8936 2-S0101-FN17-66250010001/002-60 มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล (Digital multimeter) เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์
2-S0101-FN17-66250010001/002-60
8937 2-S0101-FN17-66250010001/003-60 มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล (Digital multimeter) เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์
2-S0101-FN17-66250010001/003-60
8938 2-S0101-FN17-66250010001/004-60 มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล (Digital multimeter) เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์
2-S0101-FN17-66250010001/004-60
8939 2-S0101-FN17-66250010001/005-60 มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล (Digital multimeter) เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์
2-S0101-FN17-66250010001/005-60
8940 2-S0101-FN18-74400120001/001-60 เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิชาการศึกษา
2-S0101-FN18-74400120001/001-60
8941 2-S0101-FN18-74400120001/002-60 เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิชาการศึกษา
2-S0101-FN18-74400120001/002-60
8942 2-S0101-FN18-74400120001/003-60 เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิชาการศึกษา
2-S0101-FN18-74400120001/003-60
8943 2-S0101-FN18-74400190001/001-60 เครื่องรูดบัตรบาร์โค้ด เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิชาการศึกษา
2-S0101-FN18-74400190001/001-60
8944 2-S0101-FN18-74400190002/001-60 เครื่องยิงบาร์โค้ดแบบมีสาย เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิชาการศึกษา
2-S0101-FN18-74400190002/001-60
8945 2-S0101-FN18-74400190002/002-60 เครื่องยิงบาร์โค้ดแบบมีสาย เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิชาการศึกษา
2-S0101-FN18-74400190002/002-60
8946 2-S0101-FN18-74400190002/003-60 เครื่องยิงบาร์โค้ดแบบมีสาย เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิชาการศึกษา
2-S0101-FN18-74400190002/003-60
8947 2-S0163-FA18-74400010006/001-60 เครื่องต่อพ่วงระบบเครือข่าย เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
2-S0163-FA18-74400010006/001-60
8948 2-S0163-FA18-74400010006/002-60 เครื่องต่อพ่วงระบบเครือข่าย เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
2-S0163-FA18-74400010006/002-60
8949 2-S0163-FA18-74400010006/003-60 เครื่องต่อพ่วงระบบเครือข่าย เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
2-S0163-FA18-74400010006/003-60
8950 2-S0163-FA18-74400010006/004-60 เครื่องต่อพ่วงระบบเครือข่าย เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
2-S0163-FA18-74400010006/004-60
8951 2-S0163-FA18-74400010010/001-60 เครื่องกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
2-S0163-FA18-74400010010/001-60
8952 2-S0163-FA18-74400010010/002-60 เครื่องกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
2-S0163-FA18-74400010010/002-60
8953 2-S0163-FA18-74400010010/003-60 เครื่องกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
2-S0163-FA18-74400010010/003-60
8954 2-S0163-FA18-74400120001/001-60 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
2-S0163-FA18-74400120001/001-60
8955 2-S0163-FA18-74400120001/002-60 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ เครื่อง 1 0 ยังไม่ตรวจ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
2-S0163-FA18-74400120001/002-60

 

Back