ข้อมูลครุภัณฑ์ที่ชำรุด
ลำดับที่ หมายเลขครุภัณฑ์ ชื่อครุภัณฑ์ ยี่ห้อ,รุ่น หน่วยนับ จำนวนตามบัญชี จำนวนที่ตรวจนับได้ สภาพ อาคาร ใช้ประจำที่ หมายเหตุ QR
3830 S0163-74400010003/ร.53-5 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอเสีย รอส่งซ่อมอยู่ที่ 150417
S0163-74400010003/ร.53-5
3850 S0163-74400010003/ร.53-25 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417
S0163-74400010003/ร.53-25
3851 S0163-74400010003/ร.53-26 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอเสีย รอส่งซ่อมอยู่ที่ 150417
S0163-74400010003/ร.53-26
3854 S0163-74400010003/ร.53-29 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอเสีย รอส่งซ่อมอยู่ที่ 150417
S0163-74400010003/ร.53-29
3858 S0163-74400010003/ร.53-33 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417
S0163-74400010003/ร.53-33
3872 S0163-74400010003/ร.53-47 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417
S0163-74400010003/ร.53-47
3876 S0163-74400010003/ร.52-42 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417
S0163-74400010003/ร.52-42
3879 S0163-74400010003/ร.52-45 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอเสีย รอส่งซ่อม
S0163-74400010003/ร.52-45
3883 S0163-74400010003/ร.52-49 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417
S0163-74400010003/ร.52-49
3885 S0163-74400010003/ร.52-51 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417
S0163-74400010003/ร.52-51
3933 S0163-74400010003/ร.51-92 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 เครื่องชำรุด
S0163-74400010003/ร.51-92
3934 S0163-74400010003/ร.51-93 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 755 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 เมนบอร์ดเสีย
S0163-74400010003/ร.51-93
3970 S0163-74400010003/ร.52-75 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอเสีย รอส่งซ่อม
S0163-74400010003/ร.52-75
3989 S0163-74400010003/ร.51-1 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-1
3990 S0163-74400010003/ร.51-2 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-2
3991 S0163-74400010003/ร.51-3 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-3
3992 S0163-74400010003/ร.51-4 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-4
3993 S0163-74400010003/ร.51-5 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-5
3994 S0163-74400010003/ร.51-6 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-6
3995 S0163-74400010003/ร.51-7 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-7
3996 S0163-74400010003/ร.51-8 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-8
3997 S0163-74400010003/ร.51-9 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-9
3998 S0163-74400010003/ร.51-10 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-10
3999 S0163-74400010003/ร.51-11 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-11
4000 S0163-74400010003/ร.51-12 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-12
4001 S0163-74400010003/ร.51-13 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-13
4002 S0163-74400010003/ร.51-14 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 14 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-14
4003 S0163-74400010003/ร.51-15 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-15
4004 S0163-74400010003/ร.51-16 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-16
4005 S0163-74400010003/ร.51-17 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-17
4006 S0163-74400010003/ร.51-18 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-18
4007 S0163-74400010003/ร.51-19 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-19
4008 S0163-74400010003/ร.51-20 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-20
4009 S0163-74400010003/ร.51-21 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-21
4010 S0163-74400010003/ร.51-22 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-22
4011 S0163-74400010003/ร.51-23 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-23
4012 S0163-74400010003/ร.51-24 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-24
4013 S0163-74400010003/ร.51-25 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-25
4014 S0163-74400010003/ร.51-26 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-26
4015 S0163-74400010003/ร.51-27 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-27
4016 S0163-74400010003/ร.51-28 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-28
4017 S0163-74400010003/ร.51-29 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-29
4018 S0163-74400010003/ร.51-30 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-30
4019 S0163-74400010003/ร.51-31 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-31
4020 S0163-74400010003/ร.51-32 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-32
4021 S0163-74400010003/ร.51-33 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-33
4022 S0163-74400010003/ร.51-34 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-34
4023 S0163-74400010003/ร.51-35 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-35
4024 S0163-74400010003/ร.51-36 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-36
4025 S0163-74400010003/ร.51-37 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-37
4026 S0163-74400010003/ร.51-38 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-38
4027 S0163-74400010003/ร.51-39 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-39
4028 S0163-74400010003/ร.51-40 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-40
4029 ทสล.7440-001-0002-5120102 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DX7400 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
ทสล.7440-001-0002-5120102
4030 S0163-74400010003/ร.51-41 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 จอและเครื่องชำรุดอยู่ที่ห้อง 150417
S0163-74400010003/ร.51-41
4033 S0163-74400010003/ร.51-44 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 2 2205
S0163-74400010003/ร.51-44
4034 S0163-74400010003/ร.51-45 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) HP รุ่น COMPAQ DC5800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 2 2205
S0163-74400010003/ร.51-45
4044 S0163-74400010003/ร.52-10 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 ชำรุดมาจาก411
S0163-74400010003/ร.52-10
4046 S0163-74400010003/ร.52-12 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150411-12
S0163-74400010003/ร.52-12
4047 S0163-74400010003/ร.52-13 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 ชำรุดมาจาก411
S0163-74400010003/ร.52-13
4051 S0163-74400010003/ร.52-17 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150411-17
S0163-74400010003/ร.52-17
4052 S0163-74400010003/ร.52-18 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150411-18
S0163-74400010003/ร.52-18
4062 S0163-74400010003/ร.52-28 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 ชำรุดมาจาก411
S0163-74400010003/ร.52-28
4065 S0163-74400010003/ร.52-31 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 ชำรุดมาจาก411
S0163-74400010003/ร.52-31
4068 S0163-74400010003/ร.52-34 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 ชำรุดมาจาก411
S0163-74400010003/ร.52-34
4072 S0163-74400010003/ร.52-38 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 ชำรุดมาจาก411
S0163-74400010003/ร.52-38
4075 S0163-74400010003/ร.52-41 เครื่องคอมพิวเตอร์PC (ประกอบด้วยจอ CPU คีย์บอ์ด เม้าท์) Dell Optiplex 780 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 ชำรุดมาจาก411
S0163-74400010003/ร.52-41
4137 ทสล.7440-001-0002-5120001 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ชำรุด 2 2205
ทสล.7440-001-0002-5120001
4139 ทสล.7440-001-0002-5120003 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ชำรุด 2 2205
ทสล.7440-001-0002-5120003
4143 ทสล.7440-001-0002-5120007 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ชำรุด 2 2205
ทสล.7440-001-0002-5120007
4154 ทสล.7440-001-0002-5120018 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ชำรุด 2 ห้องพักอ.คอมพิวเตอร์ 2205 (เครื่องแชร์ปริ้นเตอร์) จออยู่กับอ.วีระยุทธ
ทสล.7440-001-0002-5120018
4161 ทสล.7440-001-0002-5120025 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ชำรุด 3 2205 ชำรุด
ทสล.7440-001-0002-5120025
4162 ทสล.7440-001-0002-5120026 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ชำรุด 2 2205
ทสล.7440-001-0002-5120026
4163 ทสล.7440-001-0002-5120027 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ชำรุด 2 ห้องสนับสนุนงานกลาง คอมพิวเตอร์ใช้ส่วนกลาง
ทสล.7440-001-0002-5120027
4165 ทสล.7440-001-0002-5120029 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ชำรุด 2 2205
ทสล.7440-001-0002-5120029
4166 ทสล.7440-001-0002-5120030 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ชำรุด 2 2205
ทสล.7440-001-0002-5120030
4168 ทสล.7440-001-0002-5120032 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ชำรุด 2 2205
ทสล.7440-001-0002-5120032
4169 ทสล.7440-001-0002-5120033 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ชำรุด 2 2205
ทสล.7440-001-0002-5120033
4170 ทสล.7440-001-0002-5120034 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ชำรุด 2 2205 เครื่องหน้าโต๊ะพี้อุ้ย
ทสล.7440-001-0002-5120034
4171 ทสล.7440-001-0002-5120035 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150213(ห้องเครื่องมือ) ห้องเครื่องมือ
ทสล.7440-001-0002-5120035
4172 ทสล.7440-001-0002-5120036 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ชำรุด 2 2205
ทสล.7440-001-0002-5120036
4173 ทสล.7440-001-0002-5120037 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ชำรุด 2 2205
ทสล.7440-001-0002-5120037
4180 ทสล.7440-001-0002-5120044 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 745 n Desktop ยี่ห้อ Dell Optiplex 745 n Desktop เครื่อง 1 1 ชำรุด 2 2205
ทสล.7440-001-0002-5120044
4189 ทสล.7440-001-0003-5020003 อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ Cisco 802.11g AP, Single MPCI Radio, Int Ant, ETSI Cnfg, AIR Line Cord Asia Pacific (APAC), Power Injector for 1100, 1130AG, 1200, 1230AG Series, Cisco 1100 Series IOS, WIRESS LAN, SAMARTNET 8X5X, Installation and Configuration ชุด 1 1 ชำรุด 2 2205/1
ทสล.7440-001-0003-5020003
4194 ทสล.7440-001-0004-5210001 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Dell Notebook Latitude D630 Dell Notebook Latitude D630 เครื่อง 1 1 ชำรุด 2 2205/1
ทสล.7440-001-0004-5210001
4213 ทสล.7440-010-0004-4420001 เครื่องอ่านบาร์โค๊ด เครื่องอ่านบาร์โค๊ด เครื่อง 1 1 ชำรุด 2 2205/1
ทสล.7440-010-0004-4420001
4224 มก.สบค. 7440-001-0002/48007-07 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค IBM IBM เครื่อง 1 1 ชำรุด 2 2205/1 เครื่องบริจาก มก.บางเขน
มก.สบค. 7440-001-0002/48007-07
4231 ทสล.7440-001-0001-4920005 เครื่องคอมพิวเตอร์ HP Compaq HP Compaq dx7400 Small Form Factor เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150417 (สแกนลายนิ้วมือ
ทสล.7440-001-0001-4920005
4261 S0163-74400690000/ร.55-3 เครื่องคอมพิวเตอร์ notebook ACER TravelMate 4750/4350 series MODEL No.MS2335 เครื่อง 1 1 ชำรุด 2 2205/1
S0163-74400690000/ร.55-3
4265 S0163-74400690000/ร.55-7 เครื่องคอมพิวเตอร์ notebook ACER TravelMate 4750/4350 series MODEL No.MS2335 เครื่อง 1 1 ชำรุด 2 2205/1
S0163-74400690000/ร.55-7
4273 S0163-74400010003/ร.54-5 เครื่องคอมพิวเตอร์ HP HP compaq LA2205wg เครื่อง 1 1 ชำรุด 2 2201/3 อ.ทองใส
S0163-74400010003/ร.54-5
4290 2-S0101-FA18-74400010003/012-56 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell ยี่ห้อ Dell รุ่น 3010 เครื่อง 1 1 ชำรุด 2 2205/1 เพาเวอร์ซับไพเสีย(จออยู่กับอ.อานนท์)
2-S0101-FA18-74400010003/012-56
4344 S0101-71250010000/ร.39-6 ตู้ล็อคเกอร์ ขนาด 12 ช่อง ชุด 1 1 ชำรุด 1 1206 ตัวตู้ชำรุด
S0101-71250010000/ร.39-6
4345 S0101-71250010000/ร.39-7 ตู้ล็อคเกอร์ ขนาด 12 ช่อง ชุด 1 1 ชำรุด 1 1206 ตัวตู้ชำรุด
S0101-71250010000/ร.39-7
4350 S0101-71250010000/ร.39-12 ตู้ล็อคเกอร์ ขนาด 12 ช่อง ชุด 1 1 ชำรุด 1 1206 ตัวตู้ชำรุด
S0101-71250010000/ร.39-12
4351 S0101-71250010000/ร.39-13 ตู้ล็อคเกอร์ ขนาด 12 ช่อง ชุด 1 1 ชำรุด 1 1206 ตัวตู้ชำรุด
S0101-71250010000/ร.39-13
4373 ทสล.7110-001-0001-4420021 ตู้บานเลื่อนกระจกซัอนตู้บานเลื่อนทึบพร้อมฐาน รอง ขนาด 4 ฟุต ชุด 1 1 ชำรุด 15 ห้องเก็บอุปกรณ์สิ่งแวดล้อม NY3-1(เป็นสนิม)
ทสล.7110-001-0001-4420021
4374 ทสล.7110-001-0001-4420022 ตู้บานเลื่อนกระจกซัอนตู้บานเลื่อนทึบพร้อมฐาน รอง ขนาด 4 ฟุต ชุด 1 1 ชำรุด 15 ห้องเก็บอุปกรณ์สิ่งแวดล้อม NY3-2(เป็นสนิม)
ทสล.7110-001-0001-4420022
4482 ทสล.7110-006-0001-3910001 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910001
4488 ทสล.7110-006-0002-4210001 เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ ตัว 1 1 ชำรุด 15 150115 NY1
ทสล.7110-006-0002-4210001
4530 ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511021/80 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511021/80
4531 ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511022/80 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511022/80
4532 ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511023/80 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511023/80
4533 ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511024/80 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511024/80
4534 ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511025/80 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511025/80
4535 ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511026/80 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511026/80
4536 ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511027/80 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511027/80
4537 ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511028/80 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511028/80
4538 ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511029/80 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511029/80
4539 ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511032/80 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511032/80
4540 ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511033/80 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511033/80
4541 ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511034/80 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511034/80
4543 ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511037/80 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511037/80
4544 ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511039/80 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511039/80
4545 ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511040/80 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล. 7110 - 006 - 0002 - 511040/80
4639 S0101-41400010001/ร.47-4 พัดลมตั้งพื้น ยี่ห้อ Wasaki รุ่น Neo ตัว 1 1 ชำรุด 15 150211 NY-f00
S0101-41400010001/ร.47-4
4731 ทสล.7110-007-0004-4620005 โต๊ะปฏิบัติการกลาง ยี่ห้อ Flexlab ตัว 1 1 ชำรุด 15 150113 NY-No.3
ทสล.7110-007-0004-4620005
4820 S0163-71100070007/ร.51-61 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ชำรุด 15 150415
S0163-71100070007/ร.51-61
4821 S0163-71100070007/ร.51-62 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ชำรุด 15 150415
S0163-71100070007/ร.51-62
4822 S0163-71100070007/ร.51-63 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ชำรุด 15 150415
S0163-71100070007/ร.51-63
4823 S0163-71100070007/ร.51-64 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ชำรุด 15 150415
S0163-71100070007/ร.51-64
4824 S0163-71100070007/ร.51-65 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ชำรุด 15 150415
S0163-71100070007/ร.51-65
4825 S0163-71100070007/ร.51-66 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ชำรุด 15 150415
S0163-71100070007/ร.51-66
4826 S0163-71100070007/ร.51-67 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ชำรุด 15 150415
S0163-71100070007/ร.51-67
4827 S0163-71100070007/ร.51-68 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ชำรุด 15 150415
S0163-71100070007/ร.51-68
4828 S0163-71100070007/ร.51-69 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ชำรุด 15 150415
S0163-71100070007/ร.51-69
4829 S0163-71100070007/ร.51-70 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ชำรุด 15 150415
S0163-71100070007/ร.51-70
4830 S0163-71100070007/ร.51-71 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ชำรุด 15 150415
S0163-71100070007/ร.51-71
4831 S0163-71100070007/ร.51-72 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ชำรุด 15 150415
S0163-71100070007/ร.51-72
4832 S0163-71100070007/ร.51-73 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ชำรุด 15 150415
S0163-71100070007/ร.51-73
4833 S0163-71100070007/ร.51-74 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ชำรุด 15 150415
S0163-71100070007/ร.51-74
4834 S0163-71100070007/ร.51-75 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ชำรุด 15 150415
S0163-71100070007/ร.51-75
4835 S0163-71100070007/ร.51-76 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ชำรุด 15 150415 โต๊ะชำรุด
S0163-71100070007/ร.51-76
4836 S0163-71100070007/ร.51-77 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ชำรุด 15 150415
S0163-71100070007/ร.51-77
4837 S0163-71100070007/ร.51-78 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ชำรุด 15 150415
S0163-71100070007/ร.51-78
4838 S0163-71100070007/ร.51-79 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ชำรุด 15 150415
S0163-71100070007/ร.51-79
4839 S0163-71100070007/ร.51-80 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ชำรุด 15 150415
S0163-71100070007/ร.51-80
4840 S0163-71100070007/ร.51-81 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ชำรุด 15 150415
S0163-71100070007/ร.51-81
4841 S0163-71100070007/ร.51-82 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ชำรุด 15 150415
S0163-71100070007/ร.51-82
4842 S0163-71100070007/ร.51-83 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ชำรุด 15 150415
S0163-71100070007/ร.51-83
4843 S0163-71100070007/ร.51-84 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ชำรุด 15 150415
S0163-71100070007/ร.51-84
4844 S0163-71100070007/ร.51-85 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ชำรุด 15 150415 เก้าอี้เสื่อมสภาพและแทงจำหน่ายไปแล้ว
S0163-71100070007/ร.51-85
4845 S0163-71100070007/ร.51-86 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ชำรุด 15 150415 เก้าอี้เสื่อมสภาพและแทงจำหน่ายไปแล้ว
S0163-71100070007/ร.51-86
4846 S0163-71100070007/ร.51-87 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ชำรุด 15 150415 เก้าอี้เสื่อมสภาพและแทงจำหน่ายไปแล้ว
S0163-71100070007/ร.51-87
4847 S0163-71100070007/ร.51-88 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ชำรุด 15 150415 เก้าอี้เสื่อมสภาพและแทงจำหน่ายไปแล้ว
S0163-71100070007/ร.51-88
4848 S0163-71100070007/ร.51-89 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ชำรุด 15 150415 เก้าอี้เสื่อมสภาพและแทงจำหน่ายไปแล้ว
S0163-71100070007/ร.51-89
4849 S0163-71100070007/ร.51-90 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ชำรุด 15 150415 เก้าอี้เสื่อมสภาพและแทงจำหน่ายไปแล้ว
S0163-71100070007/ร.51-90
4850 S0163-71100070007/ร.51-91 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ชำรุด 15 150415 เก้าอี้เสื่อมสภาพและแทงจำหน่ายไปแล้ว
S0163-71100070007/ร.51-91
4851 S0163-71100070007/ร.51-92 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ชำรุด 15 150415 เก้าอี้เสื่อมสภาพและแทงจำหน่ายไปแล้ว
S0163-71100070007/ร.51-92
4852 S0163-71100070007/ร.51-93 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ชำรุด 15 150415 เก้าอี้เสื่อมสภาพและแทงจำหน่ายไปแล้ว
S0163-71100070007/ร.51-93
4853 S0163-71100070007/ร.51-94 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ชำรุด 15 150415 เก้าอี้เสื่อมสภาพและแทงจำหน่ายไปแล้ว
S0163-71100070007/ร.51-94
4854 S0163-71100070007/ร.51-95 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ชำรุด 15 150415 เก้าอี้เสื่อมสภาพและแทงจำหน่ายไปแล้ว
S0163-71100070007/ร.51-95
4855 S0163-71100070007/ร.51-96 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ชำรุด 15 150415 เก้าอี้ชำรุด(เก้าอี้เสื่อมสภาพและแทงจำหน่ายไปแล้ว)
S0163-71100070007/ร.51-96
4856 S0163-71100070007/ร.51-97 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ชำรุด 15 150415 เก้าอี้ชำรุด(เก้าอี้เสื่อมสภาพและแทงจำหน่ายไปแล้ว)
S0163-71100070007/ร.51-97
4857 S0163-71100070007/ร.51-98 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ชำรุด 15 150415 เก้าอี้ชำรุด(เก้าอี้เสื่อมสภาพและแทงจำหน่ายไปแล้ว)
S0163-71100070007/ร.51-98
4858 S0163-71100070007/ร.51-99 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ชำรุด 15 150415 เก้าอี้ชำรุด(เก้าอี้เสื่อมสภาพและแทงจำหน่ายไปแล้ว)
S0163-71100070007/ร.51-99
4859 S0163-71100070007/ร.51-100 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ชำรุด 15 150415 เก้าอี้ชำรุด(เก้าอี้เสื่อมสภาพและแทงจำหน่ายไปแล้ว)
S0163-71100070007/ร.51-100
4860 S0163-71100070007/ร.51-101 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ชำรุด 15 150415 เก้าอี้ชำรุด(เก้าอี้เสื่อมสภาพและแทงจำหน่ายไปแล้ว)
S0163-71100070007/ร.51-101
4861 S0163-71100070007/ร.51-102 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ชำรุด 15 150415 เก้าอี้ชำรุด(เก้าอี้เสื่อมสภาพและแทงจำหน่ายไปแล้ว)
S0163-71100070007/ร.51-102
4862 S0163-71100070007/ร.51-103 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ชำรุด 15 150415 เก้าอี้ชำรุด(เก้าอี้เสื่อมสภาพและแทงจำหน่ายไปแล้ว)
S0163-71100070007/ร.51-103
4863 S0163-71100070007/ร.51-104 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ชำรุด 15 150415 เก้าอี้เสื่อมสภาพและแทงจำหน่ายไปแล้ว
S0163-71100070007/ร.51-104
4864 S0163-71100070007/ร.51-105 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ชำรุด 15 150415 เก้าอี้เสื่อมสภาพและแทงจำหน่ายไปแล้ว
S0163-71100070007/ร.51-105
4865 S0163-71100070007/ร.51-106 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ ชุด 1 1 ชำรุด 15 150415 เก้าอี้เสื่อมสภาพและแทงจำหน่ายไปแล้ว
S0163-71100070007/ร.51-106
5079 ทสล.6910-001-0009-3910009 ชุดการทดลอง RESONANCE (RESONANCE EXPERIMENT EQUIPMENT) ชุด 2 1 ชำรุด ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (1205,150215) 1.ส้อมเสียง 2. Resonator boxes โดยที่อุปกรณ์ชำรุด 2 ชุด
ทสล.6910-001-0009-3910009
5086 ทสล.6910-001-0017-3910017 ชุดปฏิบัติการเรื่องวงจรอิเล็กโทรนิคอย่างง่าย (OSCILLOSCOPE) ยี่ห้อ PEAKTECH,รุ่น 2020AX 20MHZ ชุด 1 1 ชำรุด ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 (150215) 1.Power Function Generator 2.ออสซิลโลสโคป
ทสล.6910-001-0017-3910017
5108 ทสล.6720-005-0001-5120001 กล้องดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (กล้อง NIKON D80/18-135 MM, ความละเอียด 10.2 ล้านพิกเซล, ถ่ายภาพต่อเน NIKON D80/18-135 MM เครื่อง 1 1 ชำรุด 2 2205/1 เลนส์กล้องไม่โฟกัส
ทสล.6720-005-0001-5120001
5119 ทสล.6670-002-0009-4610002 เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 3 ตำแหน่ง ยี่ห้อ Mettler Toledo รุ่น Dragon 303 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150113 NY-No.3(ตัวเครื่องชำรุด)
ทสล.6670-002-0009-4610002
5125 ทสล. 6670-002-0007-3910001 เครื่องชั่งแบบ Plat Form ยี่ห้อ OHAUS รุ่น DIAL-O-GRAM ? ชุด 1 1 ชำรุด 1 1206 พบ 1 เครื่อง 1205 มีทั้งหมด 10 เครื่อง พบ 8 เครื่อง *รบกวนแทงเสื่อมสภาพ(พร้อมแทงจำหน่าย 2 เครื่อง) แทงจำหน่ายไปแล้วปี 2559
ทสล. 6670-002-0007-3910001
5134 S0101-66700020007/ผ.55-1 เครื่องชั่งวิเคราะห์แบบทศนิยม 4 ตำแหน่ง ยี่ห้อ DENVER INSTRUMENT รุ่น SI-234 เครื่อง 1 1 ชำรุด 1 1206 ลูกน้ำหายไป
S0101-66700020007/ผ.55-1
5139 S0101-66700020007/ผ.55-6 เครื่องชั่งวิเคราะห์แบบทศนิยม 4 ตำแหน่ง ยี่ห้อ DENVER INSTRUMENT รุ่น SI-234 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150314 ตรวจนับ 26-10-59
S0101-66700020007/ผ.55-6
5140 S0101-66700020007/ผ.55-7 เครื่องชั่งวิเคราะห์แบบทศนิยม 4 ตำแหน่ง ยี่ห้อ DENVER INSTRUMENT รุ่น SI-234 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150312 ตรวจนับ 27-10-59
S0101-66700020007/ผ.55-7
5142 S0101-66700020007/ร39-3 เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง ยี่ห้อ Mettler Toledo รุ่น DRAGON 204 เครื่อง 1 1 ชำรุด 1 1206 ตัวเลขหน้าจอไม่ชัด และกระจกด้านข้างเปิดไม่ได้
S0101-66700020007/ร39-3
5151 ทสล.6695-018-0002-4810001 เครื่องเก็บตัวอย่างพกพา ยี่ห้อ SKC (707858) เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 ห้องเก็บอุปกรณ์สิ่งแวดล้อม NY3-1(อะไหล่ชำรุด)
ทสล.6695-018-0002-4810001
5152 ทสล.6695-018-0002-4810002 เครื่องเก็บตัวอย่างพกพา ยี่ห้อ SKC (707733) เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 ห้องเก็บอุปกรณ์สิ่งแวดล้อม NY3-2(อะไหล่ชำรุด)
ทสล.6695-018-0002-4810002
5153 ทสล.6695-018-0002-4810003 เครื่องเก็บตัวอย่างพกพา ยี่ห้อ SKC (707868) เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 ห้องเก็บอุปกรณ์สิ่งแวดล้อม NY3-3(อะไหล่ชำรุด)
ทสล.6695-018-0002-4810003
5157 S0101-66950160000/ร.48-1 เครื่องเซนตริฟิวส์ขนาดเล็ก ยี่ห้อ Hettich รุ่น EBA 8S เครื่อง 1 1 ชำรุด 1 1206 สายไฟชำรุด และมีเสียงดังขณะทำงาน
S0101-66950160000/ร.48-1
5158 S0101-66950160000/ร.48-2 เครื่องเซนตริฟิวส์ขนาดเล็ก ยี่ห้อ Hettich รุ่น EBA 8S เครื่อง 1 1 ชำรุด 1 1206 สายไฟชำรุด และมีเสียงดังขณะทำงาน
S0101-66950160000/ร.48-2
5161 ทสล. 6665-007-0002-3910002 เครื่องวิเคระห์ปริมาณสารโดยการวัดการดูดกลืนแสงชนิดลำแสงเดียว ยี่ห้อ Shimadzu รุ่น Uvmini-1240 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150213 ห้องเครื่องมือ
ทสล. 6665-007-0002-3910002
5166 ทสล. 6665-007-0007-4410001 ชุดวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักแบบไอออน (ICP) ยี่ห้อ JOBIN YVON รุ่น JY2000 ชุด 1 1 ชำรุด 15 150213 ห้องเครื่องมือ
ทสล. 6665-007-0007-4410001
5167 ทสล. 6665-007-0007-4410002 เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณรวมของคาร์บอนอินทรีย์ (TOC) ยี่ห้อ Dohrmann รุ่น 183 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150213 ห้องเครื่องมือ(Detector ชำรุด )
ทสล. 6665-007-0007-4410002
5168 ทสล. 6665-007-0008-4310001 ชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องวัดปริมาณโลหะหนัก (Autosample ของ ICP) ยี่ห้อ JOBIN YVON รุ่น AS421 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150213 ห้องเครื่องมือ
ทสล. 6665-007-0008-4310001
5169 ทสล. 6665-007-0009-4010001 ชุดปฏิบัติการวิเคระห์ธาตุโดยไม่ทำลายตัวอย่าง (X-rays) ยี่ห้อ OXFORD รุ่น ED2000 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150213 ห้องเครื่องมือ(รอซ่อมบำรุง)
ทสล. 6665-007-0009-4010001
5188 ทสล.6665-011-0003-5120002 เครื่องวัดความเป็นกรดเป็นด่างแบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Martini รุ่น Mi 151 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150113 NY-No.2 (probeแตก)
ทสล.6665-011-0003-5120002
5189 ทสล.6665-011-0003-5120003 เครื่องวัดความเป็นกรดเป็นด่างแบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Martini รุ่น Mi 151 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150112 NY-No.3(probeแตก)
ทสล.6665-011-0003-5120003
5190 ทสล.6665-011-0003-5120004 เครื่องวัดความเป็นกรดเป็นด่างแบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Martini รุ่น Mi 151 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150112 NY-No.4 (probe รั่ว)
ทสล.6665-011-0003-5120004
5196 ทสล.6630-017-0001-5110002 เครื่อง FTIR ยี่ห้อ JASCO รุ่น FT/IR-4100 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150213 ห้องเครื่องมือ
ทสล.6630-017-0001-5110002
5200 S0101-66301180000/ร.53-1 เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน (Rotary Evaporator) ยี่ห้อ Heidolph รุ่น Hei - VAP advantage ชุด 1 1 ชำรุด 15 150211 NY3-1(เกจน้ำมันรั่ว)
S0101-66301180000/ร.53-1
5256 ทสล.6640-016-0002-4010001 เตาไฟฟ้าและเครื่องกวน ยี่ห้อ KIKA รุ่น RCT B เครื่อง 1 1 ชำรุด 1 1206 สายไฟชำรุด
ทสล.6640-016-0002-4010001
5257 ทสล.6640-016-0002-4010003 เตาไฟฟ้าและเครื่องกวน ยี่ห้อ BOECO รุ่น MSH 300 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150113 NY-No.5 (Stirrerเสีย)
ทสล.6640-016-0002-4010003
5279 ทสล.6640-003-0002-4710001 เตาไฟฟ้าชนิดตั้งอุณหภูมิ ยี่ห้อ E.G.O เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150113 NY-No.9(เพลทผุ)
ทสล.6640-003-0002-4710001
5290 ทสล.6640-016-0005-4930002 เตาไฟฟ้าและเครื่องกวน (Hot plate ) 12 นิ้ว x 12 นิ้ว Ceramic Top อุณหภูมิ 150 – 538 ?C (with St ยี่ห้อ Thermolyne รุ่น Cimarec 3 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150112 NY-No.2 (Stirrerเสีย)
ทสล.6640-016-0005-4930002
5291 ทสล.6640-016-0002-5120001 Hotplate & Stirrer (Analog Hotplate Stirrer, Model : RSH-1A., - max.250deg.c.1500rpm) เครื่อง 1 1 ชำรุด 1 1206 สายไฟชำรุด
ทสล.6640-016-0002-5120001
5293 ทสล.6640-016-0004-5120001 เครื่อง Hotplate ขนาดเล็ก Hotplate Model : EGO (2000W) เครื่อง 1 1 ชำรุด 1 1206 สายไฟชำรุด
ทสล.6640-016-0004-5120001
5295 ทสล.6640-016-0004-5120003 เครื่อง Hotplate ขนาดเล็ก Hotplate Model : EGO (2000W) เครื่อง 1 1 ชำรุด 1 1206 สายไฟชำรุด
ทสล.6640-016-0004-5120003
5313 ทสล.6640-022-0003-3910002 ชุดเครื่องเป่าแก้ว ยี่ห้อ HERBERT ARNOLD ชุด 1 1 ชำรุด 15 150211 NY3-1(ล้อยางเสื่อมสภาพ)
ทสล.6640-022-0003-3910002
5324 ทสล.6640-022-0009-5020001 เครื่องปั๊มสูญญากาศ (Vacuum Pump) ยี่ห้อ Harmony รุ่น VCP-8101, Vacuum Max : 650 mmHg, Max Flow Rate : 23 litre / min, Motor Power : 1/8 HP เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150113 NY-No.5
ทสล.6640-022-0009-5020001
5325 ทสล.6640-022-0009-5020002 เครื่องปั๊มสูญญากาศ (Vacuum Pump) ยี่ห้อ Harmony รุ่น VCP-8101, Vacuum Max : 650 mmHg, Max Flow Rate : 23 litre / min, Motor Power : 1/8 HP เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150113 NY-No.4
ทสล.6640-022-0009-5020002
5326 ทสล.6640-022-0009-5020003 เครื่องปั๊มสูญญากาศ (Vacuum Pump) ยี่ห้อ Harmony รุ่น VCP-8101, Vacuum Max : 650 mmHg, Max Flow Rate : 23 litre / min, Motor Power : 1/8 HP เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150113 NY-No.3
ทสล.6640-022-0009-5020003
5327 ทสล.6640-022-0009-5020004 เครื่องปั๊มสูญญากาศ (Vacuum Pump) ยี่ห้อ Harmony รุ่น VCP-8101, Vacuum Max : 650 mmHg, Max Flow Rate : 23 litre / min, Motor Power : 1/8 HP เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150113 NY-No.6
ทสล.6640-022-0009-5020004
5338 ทสล.6640-022-0010-4930001 ตู้ควบคุมอุณหภูมิ ยี่ห้อ Law - chain รุ่น LC - 213 LD เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 ทางเดินหน้า 150112 NY-No.4
ทสล.6640-022-0010-4930001
5345 ทสล.6640-022-0002-3910003 ตู้ดูดควัน ยี่ห้อ Flexlab ตู้ 1 1 ชำรุด 15 150113 NY-No.1(ลมอ่อน)
ทสล.6640-022-0002-3910003
5346 ทสล.6640-022-0002-3910004 ตู้ดูดควัน ยี่ห้อ Flexlab ตู้ 1 1 ชำรุด 15 150113 NY-No.2
ทสล.6640-022-0002-3910004
5356 S0101-66400350000/ร.48-1 เครื่องล้างด้วยความถี่สูงขนาดเล็ก (Utrasonic cleanser) รุ่น DG - 1 เครื่อง 1 1 ชำรุด 1 1206 ปุ่มเปิด-ปิด ชำรุด
S0101-66400350000/ร.48-1
5388 ทสล.6630-014-0002-3910003 เครื่องเซนตริฟิวส์ขนาดเล็ก ยี่ห้อ Hettich รุ่น EBA 8S เครื่อง 1 1 ชำรุด 1 1206 สายไฟชำรุด และมีเสียงดังขณะทำงาน
ทสล.6630-014-0002-3910003
5389 ทสล.6630-014-0002-3910004 เครื่องเซนตริฟิวส์ขนาดเล็ก ยี่ห้อ Hettich รุ่น EBA 8S เครื่อง 1 1 ชำรุด 1 1206 สายไฟชำรุด และมีเสียงดังขณะทำงาน
ทสล.6630-014-0002-3910004
5390 ทสล.6630-014-0002-3910005 เครื่องเซนตริฟิวส์ขนาดเล็ก ยี่ห้อ Hettich รุ่น EBA 8S เครื่อง 1 1 ชำรุด 1 1206 สายไฟชำรุด และมีเสียงดังขณะทำงาน
ทสล.6630-014-0002-3910005
5391 ทสล.6630-014-0002-3910006 เครื่องเซนตริฟิวส์ขนาดเล็ก ยี่ห้อ Hettich รุ่น EBA 8S เครื่อง 1 1 ชำรุด 1 1206 สายไฟและปุ่มตั้งเวลาชำรุด และมีเสียงดังขณะทำงาน
ทสล.6630-014-0002-3910006
5392 ทสล.6630-014-0002-3910007 เครื่องเซนตริฟิวส์ขนาดเล็ก ยี่ห้อ Hettich รุ่น EBA 8S เครื่อง 1 1 ชำรุด 1 1206 สายไฟชำรุด และมีเสียงดังขณะทำงาน
ทสล.6630-014-0002-3910007
5393 ทสล.6630-014-0002-3910008 เครื่องเซนตริฟิวส์ขนาดเล็ก ยี่ห้อ Hettich รุ่น EBA 8S เครื่อง 1 1 ชำรุด 1 1206 สายไฟชำรุด และมีเสียงดังขณะทำงาน
ทสล.6630-014-0002-3910008
5394 ทสล. 6630-014-0001-4710001 Gas Chromatograph ยี่ห้อ VARIAN รุ่น CP-3800 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150213 ห้องเครื่องมือ
ทสล. 6630-014-0001-4710001
5399 ทสล.6630-014-0002-5120001 เครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge) ยี่ห้อ DIGISYSTEM รุ่น DSC - N158A เครื่อง 1 1 ชำรุด 1 1206 ปุ่มตั้งเวลาชำรุด
ทสล.6630-014-0002-5120001
5400 ทสล.6630-014-0002-5120002 เครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge) ยี่ห้อ DIGISYSTEM รุ่น DSC - N158A เครื่อง 1 1 ชำรุด 1 1206 สายไฟชำรุด
ทสล.6630-014-0002-5120002
5401 ทสล.6630-014-0002-5120003 เครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge) ยี่ห้อ DIGISYSTEM รุ่น DSC - N158A เครื่อง 1 1 ชำรุด 1 1206 ฝาปิดเครื่องชำรุด
ทสล.6630-014-0002-5120003
5409 S0101-65151400000/อ.53-3 เครื่องปั่น(ห้องทดลอง)-เครื่องป่นเหวี่ยง ยี่ห้อ DIGISYSTEM รุ่น DSC-1512T เครื่อง 1 1 ชำรุด 1 1206 ฝาปิดเครื่องชำรุด
S0101-65151400000/อ.53-3
5411 S0101-65151400000/อ.53-5 เครื่องปั่น(ห้องทดลอง)-เครื่องป่นเหวี่ยง ยี่ห้อ DIGISYSTEM รุ่น DSC-1512T เครื่อง 1 1 ชำรุด 1 1206 ฝาปิดเครื่องชำรุด
S0101-65151400000/อ.53-5
5413 S0101-65151400000/อ.53-7 เครื่องปั่น(ห้องทดลอง)-เครื่องป่นเหวี่ยง ยี่ห้อ DIGISYSTEM รุ่น DSC-1512T เครื่อง 1 1 ชำรุด 1 1206 ฝาปิดเครื่องชำรุด
S0101-65151400000/อ.53-7
5414 S0101-65151400000/อ.53-8 เครื่องปั่น(ห้องทดลอง)-เครื่องป่นเหวี่ยง ยี่ห้อ DIGISYSTEM รุ่น DSC-1512T เครื่อง 1 1 ชำรุด 1 1206 ฝาปิดเครื่องชำรุด
S0101-65151400000/อ.53-8
5417 S0101-65151400000/อ.53-11 เครื่องปั่น(ห้องทดลอง)-เครื่องป่นเหวี่ยง ยี่ห้อ DIGISYSTEM รุ่น DSC-1512T เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150317 27-10-59
S0101-65151400000/อ.53-11
5419 S0101-65151400000/อ.53-13 เครื่องปั่น(ห้องทดลอง)-เครื่องป่นเหวี่ยง ยี่ห้อ DIGISYSTEM รุ่น DSC-1512T เครื่อง 1 1 ชำรุด 1 1206 ฝาปิดเครื่องชำรุด
S0101-65151400000/อ.53-13
5420 S0101-65151400000/อ.53-14 เครื่องปั่น(ห้องทดลอง)-เครื่องป่นเหวี่ยง ยี่ห้อ DIGISYSTEM รุ่น DSC-1512T เครื่อง 1 1 ชำรุด 1 1206 ฝาปิดเครื่องชำรุด
S0101-65151400000/อ.53-14
5422 S0101-65151400000/อ.53-16 เครื่องปั่น(ห้องทดลอง)-เครื่องป่นเหวี่ยง ยี่ห้อ DIGISYSTEM รุ่น DSC-1512T เครื่อง 1 1 ชำรุด 1 1206 ฝาปิดเครื่องชำรุด
S0101-65151400000/อ.53-16
5423 S0101-65151400000/อ.53-17 เครื่องปั่น(ห้องทดลอง)-เครื่องป่นเหวี่ยง ยี่ห้อ DIGISYSTEM รุ่น DSC-1512T เครื่อง 1 1 ชำรุด 1 1206 สายไฟและฝาปิดเครื่องชำรุด
S0101-65151400000/อ.53-17
5459 S0101-66950790000/อ.53-4 เตาให้ความร้อนพร้อมกวนสารละลาย ยี่ห้อ IKA รุ่น C-MAG SH10 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150317 28-10-59 (แผ่นความร้อนชำรุด)
S0101-66950790000/อ.53-4
5464 S0101-651501600000/ร.54-3 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH Meter) ยี่ห้อ Sartorius รุ่น Docu - pH+ เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150315 ตรวจล่าสุด 30/10/59 (Probe เสีย)
S0101-651501600000/ร.54-3
5465 S0101-651501600000/ร.54-4 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH Meter) ยี่ห้อ Sartorius รุ่น Docu - pH+ เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150315 ตรวจล่าสุด 30/10/59 (Probe เสีย )
S0101-651501600000/ร.54-4
5466 S0101-651501600000/ร.54-5 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH Meter) ยี่ห้อ Sartorius รุ่น Docu - pH+ เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150315 ตรวจล่าสุด 30/10/59 (Probe เสีย)
S0101-651501600000/ร.54-5
5472 S0101-651501600000/ร.54-11 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH Meter) ยี้ห้อ Sartorius รุ่น Docu - pH+ เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150211 NY3-1 (ตู้ G02)(probeชำรุด)
S0101-651501600000/ร.54-11
5473 S0101-651501600000/ร.54-12 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH Meter) ยี้ห้อ Sartorius รุ่น Docu - pH+ เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150211 NY3-2 (ตู้ G02)(probeชำรุด)
S0101-651501600000/ร.54-12
5554 S0101-39200050003/ร.51-1 รถเข็น 4 ล้อ คัน 1 1 ชำรุด 1 1206 ล้อชำรุด
S0101-39200050003/ร.51-1
5568 ทสล.2340-003-0001-4820001 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อซูซูกิ รุ่น FD110XCSDU-C จทต 848 ชลบุรี คัน 1 1 ชำรุด 2 สำนักงานเลขานุการคณะ เจ้าหน้าที่พัสดุดูแล เลขทะเบียน จทต 848 ชลบุรี
ทสล.2340-003-0001-4820001
5602 ทสล.4140-001-0001-4720008 พัดลมตั้งพื้น ยี่ห้อHatari รุ่นHT9661 สีเขียว ตัว 1 1 ชำรุด 15 150112 NY-f10 (ใบพัดแตก)
ทสล.4140-001-0001-4720008
6891 1-S0101-FA17-65150140001/008-56 เครื่องหมุนเหวี่ยงตกตะกอน ยี่ห้อ autoalresa รุ่น DIDACEN II (3600 rpm) เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150314 27-10-59
1-S0101-FA17-65150140001/008-56
6894 1-S0101-FA17-65150140001/011-56 เครื่องหมุนเหวี่ยงตกตะกอน ยี่ห้อ autoalresa รุ่น DIDACEN II (3600 rpm) เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150314 27-10-59
1-S0101-FA17-65150140001/011-56
6900 1-S0101-FA17-66300750001/001-56 เครื่องสเปกโตรโฟโตรมิเตอร์ (Spectrophotometer) ยี่ห้อ Biochrom รุ่น Libra S60 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150112 NY3-1(uvชำรุด)
1-S0101-FA17-66300750001/001-56
6901 1-S0101-FA17-66300750001/002-56 เครื่องสเปกโตรโฟโตรมิเตอร์ (Spectrophotometer) ยี่ห้อ Biochrom รุ่น Libra S60 เครื่อง 1 1 ชำรุด 1 1206 Calibrated ไม่ผ่าน
1-S0101-FA17-66300750001/002-56
6920 2-S0101-FD17-36050040005/001-57 ตู้อบความร้อน (Hot air Oven) ยี่ห้อ SL Shel labr รุ่น 1375MX เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 ทางเดินหน้า 150211 NY3 -2(ตัวล็อคประตูเสีย)
2-S0101-FD17-36050040005/001-57
6961 S0101-66950160000/ร.54-2 เครื่อง Rotary Evaporater ยี้ห้อ Buchi เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150317 29-10-59 (แผงควบคุมสุญญากาศเสีย)
S0101-66950160000/ร.54-2
6980 S0101-66301240001/ร.55-3 Cooling bath เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150315 ตรวจนับ 30/10/59 (ปลั๊กช๊อต)
S0101-66301240001/ร.55-3
7051 1-S0101-FA17-65150160001/002-56 เครื่องวัดความเป็นกรดเป็นด่าง (pH Meter) ยี่ห้อ Martini รุ่น Mi180 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150113 NY - No.1(probeชำรุด)
1-S0101-FA17-65150160001/002-56
7052 1-S0101-FA17-65150160001/003-56 เครื่องวัดความเป็นกรดเป็นด่าง (pH Meter) ยี่ห้อ Martini รุ่น Mi180 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150211 NY3-3(probeชำรุด)
1-S0101-FA17-65150160001/003-56
7053 1-S0101-FA17-65150160001/004-56 เครื่องวัดความเป็นกรดเป็นด่าง (pH Meter) ยี่ห้อ Martini รุ่น Mi180 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150211 NY3-4(probeชำรุด)
1-S0101-FA17-65150160001/004-56
7054 1-S0101-FA17-65150160001/005-56 เครื่องวัดความเป็นกรดเป็นด่าง (pH Meter) ยี่ห้อ Martini รุ่น Mi180 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150211 NY3-5(probeชำรุด)
1-S0101-FA17-65150160001/005-56
7055 1-S0101-FA17-65150160001/006-56 เครื่องวัดความเป็นกรดเป็นด่าง (pH Meter) ยี่ห้อ Martini รุ่น Mi180 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150211 NY3-6(probeชำรุด)
1-S0101-FA17-65150160001/006-56
7060 2-S0101-FA17-66360060002/001-57 เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำหลายตัวพารามิเตอร์ (Multimeter) ยี่ห้อ YSI รุ่น Professional plus เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150115 NY-3 (probeชำรุด):อยู่ระหว่างส่งบริษัทตรวจสอบอาการชำรุด
2-S0101-FA17-66360060002/001-57
7191 ทสล.7110-007-0004-3910003 โต๊ะปฏิบัติการ(เคมี) ยี่ห้อ Wiwatsan ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 ก๊อกน้ำชำรุด
ทสล.7110-007-0004-3910003
7192 ทสล.7110-007-0004-3910004 โต๊ะปฏิบัติการ(เคมี) ยี่ห้อ Wiwatsan ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 ก๊อกน้ำชำรุด
ทสล.7110-007-0004-3910004
7193 ทสล.7110-007-0004-3910005 โต๊ะปฏิบัติการ(เคมี) ยี่ห้อ Wiwatsan ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 ก๊อกน้ำชำรุด
ทสล.7110-007-0004-3910005
7268 2-S0163-FN17-66250010001/007-56 ไมโครมิเตอร์ อัน 1 1 ชำรุด 15 1205
2-S0163-FN17-66250010001/007-56
7282 ทสล.7110-006-0001-3910004 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910004
7284 ทสล.7110-006-0001-3910007 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910007
7286 ทสล.7110-006-0001-3910010 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910010
7287 ทสล.7110-006-0001-3910012 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910012
7288 ทสล.7110-006-0001-3910013 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910013
7289 ทสล.7110-006-0001-3910014 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910014
7292 ทสล.7110-006-0001-3910018 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910018
7293 ทสล.7110-006-0001-3910019 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910019
7294 ทสล.7110-006-0001-3910020 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910020
7295 ทสล.7110-006-0001-3910021 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910021
7296 ทสล.7110-006-0001-3910022 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910022
7297 ทสล.7110-006-0001-3910023 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910023
7298 ทสล.7110-006-0001-3910024 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910024
7299 ทสล.7110-006-0001-3910025 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910025
7300 ทสล.7110-006-0001-3910026 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910026
7301 ทสล.7110-006-0001-3910028 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910028
7303 ทสล.7110-006-0001-3910030 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910030
7304 ทสล.7110-006-0001-3910031 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910031
7305 ทสล.7110-006-0001-3910032 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910032
7306 ทสล.7110-006-0001-3910033 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910033
7307 ทสล.7110-006-0001-3910034 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910034
7308 ทสล.7110-006-0001-3910035 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910035
7309 ทสล.7110-006-0001-3910036 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910036
7310 ทสล.7110-006-0001-3910038 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910038
7311 ทสล.7110-006-0001-3910039 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910039
7313 ทสล.7110-006-0001-3910041 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910041
7314 ทสล.7110-006-0001-3910042 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910042
7316 ทสล.7110-006-0001-3910044 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910044
7317 ทสล.7110-006-0001-3910045 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910045
7318 ทสล.7110-006-0001-3910047 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910047
7319 ทสล.7110-006-0001-3910048 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นไม้ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910048
7320 ทสล.7110-006-0001-3910071 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1205 ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910071
7331 ทสล.7110-006-0001-3910082 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1205
ทสล.7110-006-0001-3910082
7336 ทสล.7110-006-0001-3910087 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1205 ชำรุด
ทสล.7110-006-0001-3910087
7387 ทสล 7110-006-000/2-511046-29 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 15 150212
ทสล 7110-006-000/2-511046-29
7457 ทสล.7110-006-0002-4210019 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1205
ทสล.7110-006-0002-4210019
7463 ทสล.7110-006-0002-4210025 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 1 1205 ชำรุด
ทสล.7110-006-0002-4210025
7473 ทสล.7110-006-0002-4210035 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 15 150214 เสื่อม
ทสล.7110-006-0002-4210035
7474 ทสล.7110-006-0002-4210036 เก้าอี้แป้นกลมปฏิบัติการ ตัว 1 1 ชำรุด 15 150214 เสื่อม
ทสล.7110-006-0002-4210036
7704 S0101-71100060013/ผ.54-180 เก้าอี้ จาก SK ตัว 1 1 ชำรุด 15 150317 28-10-59
S0101-71100060013/ผ.54-180
7705 S0101-61300010001/ร.45-11 ชุด power supply ขนาดใหญ่ ยี่ห้อ Syndome ชุด 1 1 ชำรุด 15 150213 ห้องเครื่องมือ(รอตรวจสภาพ)
S0101-61300010001/ร.45-11
7709 S0101-6670002004/ร.53-2 เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง ยี้ห้อ OHAUS รุ่น Pioneer เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150314 ตรวจนับ 26-10-59
S0101-6670002004/ร.53-2
7757 1-S0101-FA17-66400170001/001-58 ปั๊มสุญญากาศ ยี่ห้อ Welch รุ่น 8890C-02 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150317 29-10-59 (ส่งซ่อมเนื่องจากเสียงดังผิดปกติ)
1-S0101-FA17-66400170001/001-58
7771 1-S0101-FA17-66800020001/001-58 เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ แบบแกนหยั่งสำหรับน้ำลึก ยี่ห้อ Valeport รุ่น Model 002 เครื่อง 1 1 ชำรุด 15 150211 NY3-1:อยู่ระหว่างส่งบริษัทตรวจสอบอาการชำรุด
1-S0101-FA17-66800020001/001-58
8120 S0101-61300010001/ร.45-12 ชุด power supply ขนาดใหญ่ ยี่ห้อ Syndome 1 1 1 ชำรุด 15 150213 ห้องเครื่องมือ(รอตรวจสภาพ)
S0101-61300010001/ร.45-12
8130 2-S0101-FD05-71100130002/005-55 กระดานไวท์บอร์ดขนาดเล็ก สองหน้า ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 แผ่นกระดานชำรุด
2-S0101-FD05-71100130002/005-55
8140 2-S0101-FD05-71100130002/015-55 กระดานไวท์บอร์ดขนาดกลาง ตัว 1 1 ชำรุด 150317 29-10-59 (ถาดวางแปรงลบกระดานหลุด)
2-S0101-FD05-71100130002/015-55
8148 2-S0101-FD05-71100060001/004-57 เก้าอี้สำนักงาน ตัว 1 1 ชำรุด 1 ห้องพักนักวิทยาศาสตร์เคมี (1206) ที่ปรับความสูงใช้งานไม่ได้
2-S0101-FD05-71100060001/004-57
8149 2-S0101-FD05-71100060001/005-57 เก้าอี้สำนักงาน ตัว 1 1 ชำรุด 1 1206 ที่วางแขนชำรุด 1 ข้าง
Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in D:\AppServ\www\sci\QR\phpqrcode\qrmask.php on line 234