>>อ่านข่าวทั้งหมด

   

>>อ่านข่าวทั้งหมด

   

>>อ่านข่าวทั้งหมด

   

 • นัดสอบวิขา Principles of Statistics
 • รายละเอียด:
  หมู่ 802 วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557 เวลา 12.20 - 12.50 น. ห้อง 17403
  หมู่ 870 ห้อง 17404

  ไฟล์ประกอบ:

  ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 27-10-2014

 • นัดสอบวิชา Principles of Statiatics
 • รายละเอียด:
  หมู่ 800 วันจันทร์ที่ 27 ต.ค. 57 เวลา 8.00 - 9.00 น. ห้อง 17307
  หมู่ 801 วันอังคารที่ 28 ต.ค. 57 เวลา 12.25 - 12.55 น. ห้อง 17307

  ไฟล์ประกอบ:

  ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 22-10-2014

 • Calculus I (01417111) อาจารย์ปรียาวัลย์ คูหา หมู่ 800 นัดเรียนเพิ่มวันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 13.00 - 16.00 ห้อง 17301
 • รายละเอียด:

  ไฟล์ประกอบ:

  ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 24-09-2014

 • Course Syllabus รายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ หมู่เรียน 870 อ.อรสา
 • รายละเอียด:
  รายละเอียดดังเอกสารแนบ

  ไฟล์ประกอบ: files/1410252205outline 02724012.doc

  ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 09-09-2014

 • ย้ายห้องเรียน
 • รายละเอียด:
  ย้ายห้องเรียน จากอาคาร 6 ศูนย์เรียนรวม ห้อง 6101 วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557 รหัสวิชา 01417267 วิชา Engineering Mathematics III หมู่เรียน 803 ของอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ แก้วบรรจักร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. ย้ายห้องเรียนเป็น 1412

  วันศุกร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2557 รหัสวิชา 01417111 วิชา Calculus I หมู่เรียน 804 ของอาจารย์ณัชชา กุลจิลาธนโชติ เวลา 09.00 – 12.00 น. ย้ายห้องเรียนเป็น 1411

  วันเสาร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2557 รหัสวิชา 01362101 วิชา Chinese I หมู่เรียน 871 ของอาจารย์สมภัสสร ตนัยอัชฌาวุฒ เวลา 13.00 – 16.00 น. ย้ายห้องเรียนเป็น 17101

  วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2557 รหัสวิชา 01355112 วิชา Foundation English II หมู่เรียน 870 ของอาจารย์พรชนก สุขพันธ์ เวลา 09.00 – 12.00 น. ย้ายห้องเรียนเป็น 17204 รหัสวิชา 01355201 วิชา Foundamental English Reading หมู่เรียน 870 ของอาจารย์พรชนก สุขพันธ์ เวลา 13.00 – 16.00 น. ย้ายห้องเรียนเป็น 17204 ห้อง 6102

  วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557 รหัสวิชา 01999012 วิชา Health for Life หมู่เรียน

  ไฟล์ประกอบ:

  ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 08-09-2014

 • Couse syllabus General Chemistry I (01403113) ภาคต้น ปีการศึกษา 2557
 • รายละเอียด:

  ไฟล์ประกอบ: files/syllabus 01403113_57.pdf

  ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ:

 • นัดสอบ วิชา 01417112 Calculus II
 • รายละเอียด:
  ประกาศ วิชา 01417112 Calculus II สอบ วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557
  เวลา 09.00 -12.00 น. ห้อง 6103

  ไฟล์ประกอบ:

  ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 18-06-2014

 • ประกาศสอบกลางภาค วิชา General Physics II
 • รายละเอียด:
  ประกาศตารางการสอบกลางภาคประจำภาคฤดูร้อนที่ 2 /2557
  รายวิชา 01420112 General Physics II โดยมีการสอบในวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557
  เวลา 9.00 -12.00 น. ห้อง 17303 (ห้องเรียนปกติ) หากมีการเปลี่ยนแปลง อาจารย์ผู้สอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง อ.วรสิทธิ ศรีบุญ

  ไฟล์ประกอบ:

  ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 18-06-2014

 • ประกาศคะแนนวิชา Principles of Statistics รหัสวิชา 01422111 Sec 870
 • รายละเอียด:

  ไฟล์ประกอบ: files/1398925441sec870.pdf

  ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 01-05-2014

 • ประกาศคะแนนวิชา Principles of Statistics รหัสวิชา 01422111 Sec 850
 • รายละเอียด:

  ไฟล์ประกอบ: files/1398925421sec850.pdf

  ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 01-05-2014

>>อ่านข่าวทั้งหมด


 ThaiCreate.Com
XXXXXSELECT * FROM album ORDER BY AlbumID DESCXXXXXXXXXX91 โครงการสหกิจศึกษาต่างประเทศ( ณ ประเทศสิงคโปร์) โครงการสหกิจศึกษาต่างประเทศ( ณ ประเทศสิงคโปร์) XXXXX90 โครงการอบรมเพาะเห็ด 14 มิถุนายน 2557 โครงการอบรมเพาะเห็ด 14 มิถุนายน 2557 XXXXX89 พิธีมอบทุนภูมิพล รางวัลเรียนดี 6/06/2557 พิธีมอบทุนภูมิพล รางวัลเรียนดี 6/06/2557 XXXXX88 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย XXXXX87 โครงการอบรมระบบอาจารย์ที่ปรึกษา โครงการอบรมระบบอาจารย์ที่ปรึกษา XXXXX86 โครงการประกวดหนังสั้น โครงการประกวดหนังสั้น XXXXX85 โครงการการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ใช้ในครัวเรือน18/05/57 โครงการการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ใช้ในครัวเรือน18/05/57 XXXXX84 โครงการอาสาทำความดีเพื่อชุมชน18/05/57 โครงการอาสาทำความดีเพื่อชุมชน18/05/57 XXXXX83 Jcsse2014 Jcsse2014 XXXXX82 วันสงกรานต์ พ.ศ. 2557 วันสงกรานต์ พ.ศ. 2557 XXXXX81 สัมนาบุคลากร-สุราษ-ภูเก็ต26-28 มี.ค.57 สัมนาบุคลากร-สุราษ-ภูเก็ต26-28 มี.ค.57 XXXXX80 สัมภาษรอบKU-Admidtion 24-03-57 สัมภาษรอบKU-Admidtion 24-03-57 XXXXX79 อบรมISO20มี.ค.57 อบรมISO20มี.ค.57 XXXXX78 anscse#18 17-18 มี.ค. 57 anscse#18 17-18 มี.ค. 57 XXXXX77 โครงการอบรมและเสวนาระบบประกันคุณภาพนิสิต23-2-2557 โครงการอบรมและเสวนาระบบประกันคุณภาพนิสิต23-2-2557 XXXXX76 ปัจฉิมนิเทศ20ก.พ.57 ปัจฉิมนิเทศ20ก.พ.57 XXXXX75 big clening day Bio13-2-2557 big clening day Bio13-2-2557 XXXXX74 Relativity Game09-02-2557 Relativity Game09-02-2557 XXXXX73 โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม XXXXX71 สถาปนา-เกษตรแฟร์26ส.ค.56 สถาปนา-เกษตรแฟร์26ส.ค.56 XXXXX70 ดูงานฟิสิกส์17ส.ค.56 ดูงานฟิสิกส์17ส.ค.56 XXXXX69 ปลูกป่าชายเลน5มิ.ย.56 ปลูกป่าชายเลน5มิ.ย.56 XXXXX68 Eniac#10 Eniac#10 XXXXX67 โครงการส่งเสริมบุคลิกภาพบัณฑิตใหม่ 2556 (Computer Science) โครงการส่งเสริมบุคลิกภาพบัณฑิตใหม่ 2556 (Computer Science) XXXXX31 งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

   

   

หัวข้อข่าว
รายละเอียด
ชนิดข่าว  
อัพโหลดไฟล์ (ถ้ามี)